Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Ranfjorden

Jørgensen, Kari Endret:01.07.2015 09:54

En undersøkelse i havneområdene til Mo i Rana viser at det er mindre utlekking av miljøgifter fra sjøbunnen enn tidligere beregnet.

På oppdrag for Fylkesmannen i Nordland har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) undersøkt utlekking og opptak av miljøgifter i dyr som lever på sjøbunnen i Ranfjorden. Lokale bedrifter og Miljødirektoratet finansierte undersøkelsene.

Miljøgiftene er hardt bundet til partiklene i sedimentene i Ranfjorden, men NIVA sine undersøkelser viser at organismer som netsnegl og børstemark tar opp miljøgifter som PAH og tungmetaller.

Undersøkelsen brukes videre for å bestemme om det skal gjennomføres tiltak rettet mot forurenset sediment. Ifølge vannforskriften skal alle vannforekomster sikres en best mulig helhetlig beskyttelse for å oppnå god miljøtilstand innen 2021. Tiltak mot forurenset sjøbunn vil være viktig for å oppnå dette.

ranfjorden3.jpg

 Kontaktpersoner

Hilde Sofie HansenTlf. 75145212

 Fakta om Ranfjorden

Ranfjorden er en 67 km lang fjord og er en terskelfjord med to hovedterskler. Det innerste bassenget er ca 26 km langt og på det meste 540 m dypt. Ranelva gir tilførsel av ferskvann til fjorden. 

Den indre delen av Ranfjorden har i flere tiår blitt påvirket av utslipp fra industrivirksomheten i Mo i Rana. Ranfjorden har særlig blitt forurenset av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og tungmetaller.

Fjorden har vært overvåket gjennom Statlig program for forurensnings-overvåking siden midten av 1970 årene. 

Opprettet: 06.10.2014 15:26