Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Mudring

Hansen, Hilde Sofie Endret:01.07.2015 09:56

Kystverket har planer om mudring av farleden i Ranfjorden. Dette er planlagt til etter 2018, som en del av nasjonal transportplan (se høyre side).  I denne forbindelse vil det tas tak i mudring i randsonene til farleden, slik at forurensningsmyndigheten (Miljødirektoratet) ​er med og sikrer bedre miljøtilstand i fjorden.

Å få mudret kaiene i indre deler av Ranfjorden er en del av Strategisk næringsplan:

Få steder er forholdene lagt bedre til rette for å imøtekomme markedets krav til havner – noe som i stor grad bidrar til å øke sjøtransporten, og gir bedre konkurransevilkår for kommunens næringsliv. Dette inkluderer å utrede muligheten for økning av dybde for alle fire havneanlegg i Rana, inkludert etablering av dypvannskai for anløp av blant annet skip opp til 250 000 tonn. Etablering av dypvannskaier, men også tungluftskai vil få stor strategisk betydning for videre utvikling av industriens konkurransekraft.

Fra nasjonal Transportplan:

I siste seksårsperiode (2018 - 2023) startes følgende tiltak opp:

Innseiling i Rana i Nordland
Prosjektet omfatter strekningen fra farledens kryssingspunkt med innseilingen til Ranfjorden og fram til Toraneskaia i Mo i Rana. For å trygge seilasen på denne strekningen skal det settes opp et nytt navigasjonsmerke. Dybden ved Toraneskaia skal utdypes til -12 meter.

 Innseiling Rana.jpg

 

 

 Fakta om Ranfjorden

Ranfjorden er en 67 km lang fjord og er en terskelfjord med to hovedterskler. Det innerste bassenget er ca 26 km langt og på det meste 540 m dypt. Ranelva gir tilførsel av ferskvann til fjorden. 

Den indre delen av Ranfjorden har i flere tiår blitt påvirket av utslipp fra industrivirksomheten i Mo i Rana. Ranfjorden har særlig blitt forurenset av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og tungmetaller.

Fjorden har vært overvåket gjennom Statlig program for forurensnings-overvåking siden midten av 1970 årene. 

 Relaterte dokumenter

Opprettet: 09.10.2014 12:33