Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Rana kommune påklager miljødirektoratets vedtak

Hansen, Hilde Sofie Endret:18.09.2014 14:57
Puslebrikker%20jordkloden

Statkraft har fått medhold ​i klagen på vedtaket om å etablere fisketrapp i Reinforsen. Kommunen har påklaget det nye vedtaket.

 

Etter de siste ukers hendelser ang. påvisning av Gyrodactylus Salaris i Ranelva, ser vi at tidsløpet har endret seg for gjennomføring av tiltakene som ble pålagt Statkraft. Det er likevel viktig at man allerede nå, 5 år før evt. friskmelding, får ansvarliggjort de rette vedkommende og foretatt oppstart av gjennomføring av tiltakene. Slik unngår man flere års forsinkelser slik man tidligere har erfart. Da vil man ha stor nytte av å ha fisketrappa i Reinforsen ferdig utført og klar til drift. Det samme gjelder kunnskapen om vandringsmønster for fisk mellom Langvatn og Ranelva.

Miljødirektoratet ga i opprinnelig vedtak av 5.2.2013 Statkraft pålegg i 4 deler:

  1. Inventering av elvestrekningen oppstrøms Reinforsen med tanke på produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk
  2. Merkestudium for oppvandrende laks og sjøørret og utvandrende laksesmolt i området ved Reinforsen
  3. Utredning av effektiv toveis fiskepassasje for sjøvandrende laksefisk i Reinforsenog eventuell etablering av ny fiskepassasje eller ombygging av eksisterende trapp
  4. Utredning av effektiv sperreløsning ved utløpet av Langvatn kraftverk

Pkt. 2-4 ble påklaget av Statkraft. Nytt vedtak av 25.8.2014 inneholder følgende pålegg til Statkraft: 

  1. Inventering av elvestrekningen oppstrøms Reinforsen med tanke på produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk
  2. Avklaring av behov for sperreanordning ved utløpet av Langvatn kraftverk.

Dette nye vedtaket har Rana kommune påklaget.

Klagen, som ble enstemmig vedtatt av MPR-utvalget 17.9.2014, finner du sammen med protokoll til høyre på siden.

 

 Kontaktperson

Opprettet: 18.09.2014 14:10