Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Natur

Petersen, Elin Margrethe Endret:18.12.2018 08:20

​Kart og dataPlanter og dyr​Vilt og fiske​Utvalgte tema
NaturområderTruede arterViltpåkjørsler​Nasjonalparkkommune
ElvedatabasenFjellrevenHjorteviltplan.pdfKulturminner
NaturtyperKulturlandskap

Menneskene er avhengige av naturen, men planter og dyr har også en verdi i seg selv. Naturen må brukes slik at vi sikrer at planter og dyr kan eksistere også i framtidens samfunn. Mange steder i verden er naturmangfoldet i ferd med å forsvinne på grunn av menneskenes påvirkninger.

Rana kommune skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljøet. Med bærekraftig forvaltning forstår vi at naturressurser skal nyttes og forvaltes til menneskets beste på en slik måte at det er mulig å ta vare på og sikre det biologiske mangfoldets utviklingsmuligheter.

For å kunne ivareta naturmangfoldet i Rana, må vi først vite hvilke naturverdier vi har og hvordan ulike menneskeskapte faktorer påvirker disse. Denne kunnskapen brukes som grunnlag for nødvendige beslutninger. Samtidig er det viktig å iverksette målrettede tiltak for å sikre verdifullt plante- og dyreliv her vi bor. Internasjonale og nasjonale mål og lovverk danner rammen for hvordan kommunen skal ta ansvar i sin lokale forvaltning av naturmangfoldet.

Rana kommune er nasjonalparkkommune. Deler av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ligger i vår kommune og det er vi stolte av! Saltfjellet–Svartisen er Norges mest variasjonsrike nasjonalpark og ble vernet 8. september 1989.

I Rana kommune har vi ett landskapsvernområde med dyrelivsfredning - Glomådeltaet. Glomådeltaet har et rikt og meget variert fugleliv. Deltaet er en av de viktigste innlands hekkelokaliteter for våtmarksfugl i Helgelandsregionen. Artsmangfoldet av våtmarksfugl er meget stort i Glomådeltaet, minimum 34 arter. Områdets store betydning for denne fuglegruppen understrekes ved at flere sjeldne arter er registrert i sumpområdene. Les mer om Glomådeltaet via menyen til høyre.

Vi har ellers flere naturreservat og naturminner. Du kan lese mer om dem dersom du klikker deg inn på linken Naturområder i boksen nedenfor.

 

Sangsvane.jpg 

Sangsvane.

Den første hekkingen i Rana fant sted i 2003 da et par som etablerte seg i Trettholmsevja fikk fram tre unger (VÅGE 2004). Dette var også den første registrerte hekkingen i Rana, og Glomådeltaet er fremdeles den eneste kjente hekkelokaliteten for arten i kommunen.  

Opprettet: 13.05.2013 14:20