Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Truede arter

Petersen, Elin Margrethe Endret:03.07.2014 10:04

​Truede arter er plante- og dyrearter som står i fare for å bli utryddet, ofte på grunn av menneskelig aktivitet. Arealendringer er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet. Utbygging utgjør den største faren, men også andre påvirkninger som for eksempel grøfting, drenering, deponering og uttak av masse truer det biologiske mangfoldet.

Truede og sårbare arter står sentralt når målet er å ivareta og stanse tap av biologisk mangfold. Den nasjonale rødlista gir den offisielle oversikten over truede arter i Norge.

I den nye norske rødlista er over 2000 arter klassifisert som truet. Fjellrev, ulv og lomvi er i gruppen kritisk truet, det vil si at de er blant de mest truede artene i Norge.

 

Fjellrev.jpg 

 Fjellreven er kritisk utryddingstruet (kategori CR) i Norge.

 

 

 

Opprettet: 03.10.2013 08:16