Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Fjellreven

Hansen, Hilde Sofie Endret:03.07.2014 09:55
Til tross for fredningen fra 1930 har fjellrevbestanden slitt med å ta seg opp. De siste 20 årene har bestanden gått ytterligere tilbake. I 2010 ble igjen nye fjellrev-valper satt ut i Rana, sør på Saltfjellet. Revene kom fra avlsstasjonen på Sæterfjellet på Oppdal.
Les mer om forskningsprogrammet i regi av NINA

 

Fjellrev.jpg 

Fjellreven er et av Norges mest truede pattedyr

Fra 1998 til 2007 ble det registrert 196 ynglinger av fjellrev i Norge, Sverige og Finland til sammen, hvorav 97 i Norge. 98 ynglinger ble registrert i Sverige, mens kun ett kull ble dokumentert i Finland. I en kartlegging sommeren 2008 ble det påvist 54 voksne fjellrever her i landet, fra Nord-Trøndelag og nordover. I tillegg kom 53 valper fra 13 kull. Tre av kullene var i Saltfjellet.I 2009 har bestandene av mus og lemmen vært svært lave over hele landet og det er ikke vokst opp en eneste fjellrevvalp i norske fjell.

Usikkert trusselbilde for fjellreven

Forskning de siste 10-20 årene har gitt oss økt kunnskap om fjellreven. Særlig har vi fått innblikk i hva fjellreven spiser, bevegelsesmønstre og reproduksjon. Forskere har ikke klart å dokumentere hva som er årsaken til at fjellreven holder på å dø ut i Fennoskandia, men har kommet med forskjellige hypoteser.

Det kan være hensiktsmessig å skille bestandsutviklingen i to perioder: før og etter fredningen. Det er en bred enighet om at jakt og fangst før fredningene ble innført er hovedårsaken til den opprinnelige nedgangen i bestanden. Hovedutfordringen er å forstå hvorfor bestanden ikke har tatt seg opp etter fredningene. Alle andre store rovdyr som ble fredet i Norge i 1970- og 1980-årene har siden hatt en økning i bestandene.

De mest sannsynlige årsakene til at fjellreven er direkte truet er:

  • fragmentering av fjellrevbestandene
  • konkurranse fra rødrev
  • mulige negative virkninger av innavl

Fjellrev GR

Avl og overvåkning

Fjellreven ble fredet i Norge i 1930, i Sverige i 1928 og i Finland i 1940.

For å få god oversikt over bestandssituasjonen overvåkes fjellreven. Særlig blir kjente hi overvåket. Fjellrevhi kan bli over hundre år gamle, men fjellreven har flere hi den kan velge mellom innenfor sitt leveområde. Det har tidligere vært begrenset omfang av tiltak rettet mot å øke fjellrevbestanden i Norge. I dag pågår det et omfattende avlsprogram for å prøve å reetablere og sikre en levedyktig bestand i Norge.


Opprettet: 14.05.2013 11:40