Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Motorferdsel i utmark

Petersen, Elin Margrethe Endret:18.01.2021 12:41 Emneord (los) Motorferdsel i utmark
Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag?
Da må du søke kommunen om tillatelse.
 Svart%20snøscooter
 

Søknad

Søknad om motorisert ferdsel i utmark gjøres kun på elektronisk skjema.

 
For at vi skal kunne behandle søknaden, trenger vi:
  • Legeerklæring - motorferdsel.pdf - for transport av funksjons-/bevegelseshemmede
  • kart som viser hvor du ønsker å kjøre. Du kan skrive ut kart fra Polarsirkelportalen og tegne inn traséen på det før du leverer det sammen med søknaden. 
  • hogsttillatelse fra grunneier hvis du skal frakte ved
  • dokumentasjon av eventuelle særlige behov
  • dokumentasjon av eventuelt nytt eierforhold for transport av utstyr til hytte som ikke ligger tilknyttet brøyta bilvei
 
Hva menes med motorferdsel?
Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy slik som bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøskuter o.l. og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor. 
 
Motoriserte hjelpemidler er nyttige for en rekke formål. Samtidig er bruken av dem ofte konfliktfylt. Folk flest ferdes i naturen for å oppleve fred og ro. For at skog og fjell skal være mest mulig fri for motorstøy, har vi et regelverk som begrenser motorisert ferdsel i utmark.
 
Reglene skal også beskytte naturen mot skader. Kjøring på barmark kan gjøre store skader på planteliv og sette merker i terrenget. I tillegg utsettes naturen for forurensning. For å unngå interessekonflikter, er motorisert ferdsel i utmark regulert gjennom lov og forskrift.
 
Rana kommune har en egen motorferdselsnemnd. Nemnda behandler søknader om barmarkskjøring samt enkelte søknader om kjøring med snøskuter.
 
I menyen til høyre finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag.
Opprettet: 14.05.2013 12:28