Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til planprogram for rullering av klima- og energiplan på høring

Petersen, Elin Endret:13.10.2014 10:33 Emneord (los) Forsiden
Klimaplan

​​​I henhold til plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 legges herved forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for klima- og energi ut på høring og offentlig ettersyn. Samtidig varsles planoppstart.

Formålet med kommunedelplanen er å skape rammer for å sikre en bærekraftig og klimavennlig utvikling i Rana. Klima- og energiplanen skal være et verktøy for å identifisere klimatiltak og nå Rana kommunes klima- og energimål. Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet, viktige problem­stil­linger, plan­prosessen med frister og deltakere og opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt.

 

Planprogrammet er i tillegg lagt ut for gjennomsyn på Servicetorget på Rådhuset og på Rana bibliotek.

 

Om du har spørsmål til planprogrammet, ta kontakt med Allan Berg på telefon 75 14 66 05 eller e-post allan.berg@rana.kommune.no.

 

Høringsperioden er mellom 29. september og 10. november og merknader og/eller innspill må sendes innen

10. november 2014.

 

Merknader og innspill til planprogrammet sendes Rana kommune på e-post postmottak@rana.kommune.no eller per post til Rana kommune, Postboks 173, 8601 Mo i Rana.

Opprettet: 13.10.2014 10:33