Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Forurensning

spsetup Endret:11.12.2018 10:59

Når kommunen har hjemmel etter forurensningsregelverket, enten direkte gjennom lov, gjennom forskrift eller delegeringsvedtak, kan kommunen også bruke ulike virkemidler for å sørge for at regelveret overholdes.

 Dette er kommunens myndighet etter forurensningsloven:

 • Hjemmel til å gi pålegg om tiltak for å unngå forurensning etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd, om plikt til å unngå forurensning.
 • Myndighet til å endre og omgjøre tillatelser, § 18 om endring og omgjøring av tillatelse.
  Kommunen kan endre eller trekke tilbake en eksisterende tillatelse, dersom vilkårene til § 18 er innfridd.
 • Myndighet til å kreve opplysninger, § 49 om opplysningsplikt. Etter § 49 kan kommunen kun kreve opplysninger som forurenser allerede har.
 • Myndighet til å foreta gransking, § 50 om rett til gransking.
  Kommunen kan gjennomføre undersøkelser for å sikre at lover, forskrifter og tillatelser innen sitt myndighetsområde følges. Kommunen har krav på uhindret adgang til eiendom der forurensning kan eller har oppstått. Generelle regler om framgangsmåten ved granskning fremgår av forvaltningslovens § 15 om fremgangsmåten ved gransking og lignende.
 • Myndighet til å gi pålegg om undersøkelse, forurensningsloven § 51 om pålegg om undersøkelse.
 • Myndighet til å fremme krav om gjenopprettingserstatning til allmennheten, forurensningsloven § 58 om gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter utenfor næring med videre. Når forurensningsskaden er begrenset til kommunen, kan kommunen fremme krav om gjenopprettelseserstatning ved skade som rammer utøvelse av allemannsretten utenfor næring med videre, jamfør 2. ledd.
 • Myndighet til å fastsette og frafalle vedtak om tvangsmulkt, § 73 om tvangsmulkt ved forhold i strid med loven. Tvangsmulkt er et økonomisk virkemiddel for å stanse eller unngå ulovlig forurensning.
 • Myndighet til selv å iverksette tiltak som ikke blir utført med hjemmel i § 74 om umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten, etter pålegg fra kommunen i medhold av § 7 fjerde ledd, om plikt til å unngå forurensning
 • Myndighet til å benytte annen manns eiendom for å bekjempe forurensning, § 75 om bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for bistand
 • Myndighet til å begjære påtale, jamfør § 78 tredje ledd, om straffansvar for forurensning. Dersom en overtredelse som er meldt til politiet bare har ført til ubetydelig fare for forurensning, må kommunen begjære påtale for at politiet skal kunne gå videre med saken med tanke på straff.

 

Luftkvalitet på nett

 Kontaktperson

​Hilde Sofie Hansen
Tlf. 75 14 52 12

 ‭(Skjult)‬ Kontaktpersoner

Start med å konfigurere webdelen.
Opprettet: 26.04.2013 07:55