Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Vannområde Ranfjorden

Klausen, Kristin Brekke Endret:17.12.2018 13:44

 Kart vannområde Ranfjorden.jpg

Vannområde Ranfjorden omfatter et landareal på 7850km2 og er en del av vannregion Nordland. Området strekker seg fra Røssvatn i sør til Svartisen i Nord og omfatter vassdrag som har sitt utløp i Sjona, Sørfjorden og Ranfjorden.

Vannområdet følger ikke kommunegrense, men bestemmes ut fra naturgitte forhold som nedbørsfelt, fjorder og kystområder. Området berører kommunene: Hemnes, Nesna, Rana, Hattfjelldal, Vefsn, Leirfjord og Saltdal kommune. I tillegg er deler av Lurøy og Rødøy kommune med i vannområdet.

 Vannet har i stor grad en god miljøtilstand, men både industri, havner, gruver, landbruk, avløp, oppdrett og vannkraft påvirker vannmiljøet i området.

 Tabell miljøtilstand vannområde Ranfjorden.jpg

Tabell viser fordeling av antall vannforekomster på hver miljøtilstand. Kilde www.vann-nett.no/portal.

 

I arbeidet med vannforvaltning etter vannforskriften vil Vannportalens regionale og lokale side være viktig for alle som er interessert i vannplanlegging i Nordland.


Vannportalen/nordland og Vannportalen/vannområde Ranfjorden finner blant annet informasjon om

  • aktuelle saker og nyheter
  • organisering av arbeidet i vannregionen
  • informasjon om relevante møter og referater
  • plandokumenter (utkast, høringer, høringsuttalelser med vedtak og vedtatte planer)
  • inndeling og informasjon om vannområdene
Opprettet: 15.05.2013 10:40