Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Luftkvalitet

Hansen, Hilde Sofie Endret:06.05.2019 12:50

Kommunen har ansvar for lokal luftkvalitet i henhold til forurensningsforskriften kapittel 7. Kommunen skal ha oversikt, overvåke, rapportere og informere innbyggerne om luftkvaliteten.

Generelt er luftkvaliteten i Mo i Rana god og har vist en stadig forbedring gjennom årene. Imidlertid fører perioder med fint og stabilt vær til for høye konsentrasjoner av luftforurensning vinterstid.

De periodevise høye konsentrasjoner av luftforurensning kan føre til betydelig helseproblemer for utsatte grupper som astmatiker, personer med lungesykdommer, hjerte-karsykdommer, eldre og barn.

Det er hovedsakelig utslipp fra industribedriftene i Mo Industripark og oppvirvling av støv fra blant annet veitrafikk som skaper dårlig luftkvalitet i Mo i Rana.

Luftkvaliteten i Mo i Rana måles kontinuerlig og måledata oppdateres hver time på luftkvalitet.info. Av måleresultatene utarbeides det og publiseres måneds- og årsrapporter som viser status og utvikling for luftkvaliteten, se luftkvalitet.info. Det er gjennomført flere undersøkelser på luftkvaliteten i Mo i Rana. 

Det er utarbeidet en tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Mo i Rana i et samarbeid mellom industribedrifter, Statens vegvesen og Rana kommune. Planen består av kartleggingsdel, handlingsdel og plan for strakstiltak i perioder med høy luftforurensning. Den sist reviderte tiltaksutredningen ble vedtatt av kommunestyret 10.12.2018 og gjelder for perioden 2018-2022.

 

 


Opprettet: 14.05.2013 13:05