Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Høring av ny lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr forurenset grunn

Hansen, Hilde Sofie Endret:08.11.2018 10:34
Forskrift

 

Rana kommune har utarbeidet lokal forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn. Forskriften hjemles i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a og forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 2-12 om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn.

Formål med forskriften er at kostnader ved saksbehandling og tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 2, ved gravearbeid og annet terrenginngrep i forurenset grunn skal kunne dekkes inn gjennom gebyr.

Forskriften legges nå ut på høring og innspill kan sendes kommunen skriftlig innen 14. november 2016.

Adresse: Rana kommune, pb 173, 8601 Mo i Rana. Innspill kan også sendes elektronisk via kommunens hjemmesider.

Kontatperson: Miljøvernsjef Hilde Sofie Hansen, tlf 95254185

.

Opprettet: 20.09.2016 12:47