Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Natur og miljø

Snøskuterløyper

Snøskuterløype.jpgKlima- og miljødepartementet sendte 10. juli 2014 forslag til endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag på høring. Forslagene gjaldt innføring av adgang til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring.

Forslaget til endringer ligger tett opp til den forsøksordningen som ble avsluttet 19. juni samme år og som Rana kommune skulle vært en del av. Sivilombudsmannen konkluderte i en uttalelse 12. juni 2014 med at omfanget av forsøket lå utenfor de rettslige rammene til forsøksloven. Regjeringen besluttet etter dette å avvikle forsøket og i stedet legge til rette for en rask prosess fram mot endring av lov og forskrift. Det ble samtidig besluttet at rammene for etablering av løyper i lovforslaget ikke skal avvike vesentlig fra de rammer som gjaldt for forsøket.

 

Foreløpig dato for første behandling i Stortinget er satt til 7. mai 2015.

 

På denne siden finner du informasjon om arbeidet med snøskuterløyper, både på lokalt og nasjonalt plan.