Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Bevillinger

Jørgensen, Kari Endret:11.08.2020 08:53

 Kontakt:

​Tim Heine Seterdal​75 14 63 88 / 952 54 454 postmottak@rana.kommune.no
   
Sosialsjefens kontor har ansvaret for behandling av serverings-, salgs- og skjenkebevillinger.
Søknad ligger til høyre på siden og skal sendes elektronisk.

Salgsbevilling for øl
Salgsbevillinger for øl behandles etter alkoholloven.
For å kunne selge øl med et lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent alkohol, må en ha bevilling.
Salgsbevilling gis for en bevillingsperiode på inntil fire år. Bevilling gis for et bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet.
Søknadsskjema finner du til høyre på siden

Serveringsbevilling
S
erveringsbevillinger behandles etter serveringsloven.
Den som skal etablere og drifte et serveringssted der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet, må ha bevilling.
Bevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives.
Ved skifte av eier må ny eier søke om serveringsbevilling.
Styrer må gjennomføre etablererprøve.
Søknadsskjema finner du til høyre på siden

Skjenkebevilling
Skjenkebevillinger behandles etter alkoholloven.
For å kunne skjenke alkoholholdig drikkevarer, må en ha bevilling.Det kan søkes om alminnelig skjenkebevilling som gis for en bevillingsperiode på inntil 4 år. det kan også søkes om bevilling for en enkelt anledning eller ambulerende bevilling for lukket selskap. Bevilling gis for et bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet.
Skjenkebevilling gis til den som for hvis regning virksomheten drives. Bevillingshaver kan være en fysisk eller juridisk person.
Sentrale personer i virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.
Styrer og stedfortreder må gjennomføre kunnskapsprøve i alkoholloven.
Søknadsskjema finner du til høyre på siden

 
Skjenkebevilling - en enkelt bestemt anledning
Sosialsjefens kontor administrerer skjenkebevillinger som behandles etter alkoholloven.
For å kunne skjenke alkoholholdige drikkevarer må en ha bevilling. Det kan søkes om skjenkebevilling for en enkelt anledning ved arrangementer som festivaler, revyer, offentlige fester, medlemsfester og ulike arrangementer der man melder seg på på forhånd.
Bevilling gis til fysisk eller juridisk person og til en bestemt anledning i et bestemt lokale.
Politiet skal uttale seg om slike arrangement, så det må derfor søkes minimum 3 uker før arrangement.
Søknadsskjema finner du til høyre på siden

Skjenkebevilling - ambulerende (bare til sluttet selskaper)

Sosialsjefens kontor administrerer ambulerende skjenkebevillinger som behandles etter alkoholloven.
For å kunne skjenke alkoholholdige drikkevarer må en ha bevilling. Det kan søkes om ambulerende skjenkebevilling bare til sluttet selskaper. Et sluttet selskap er en krets av personer der utenforstående ikke kan komme inn uten at visse former følges. Eksempel: bryllup, konfirmasjon, jubileum. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen starter skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Forhåndspåmelding kvalifiserer ikke til definisjonen sluttet selskap.
Søknadsskjema finner du til høyre på siden
 
Det må søkes minimum 1 uke før arrangement 
Opprettet: 18.06.2013 08:59