Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Næring

Skogbruk

Skogbruk i Rana

Skogen i Rana er i hovedsak gårdsskoger, og det er ca 700 eiendommer over 100 daa. Gjennomsnittseiendommen har et produktivt skogareal på ca. 500 daa. SF Statskog er den største enkelteieren, og eier ca 19 % av det produktive skogareal. Granskogen utgjør ca 70 % av arealet, resten er lauv, i hovedsak bjerk. Det er også et mindre innslag av furu.
Mål og utfordring for skogbruket i Rana er å utnytte skogen på en miljømessig god måte, få til en bedre aldersfordeling på skogen, og å følge dette opp med stell av ungskogen.
Produktivt skogareal: 331.000 daa
Kubikkmasse gran: 1.330.000 m3
Kubikkmasse lauv: 404.000 m3
Anbefalt nivå for avvirking, gran: 24 – 28.000 m3
Anbefalt nivå for avvirking, lauv: 6 – 7.000 m3
Gjennomsnittlig avvirking de siste 10 år: 18.500 m3 gran og 4.500 m3 lauv.

​Overskrift ​Overskrift​Overskrift​overskrift
SkogkulturSkogsveger​​Viltpåkjørsler​Viltforvaltning
​Biobrensel​Fiskeforvaltning​Tilskuddsordninger​Lover og forskrifter
​RovdyrforvaltningJegerprøven​Aktører i RanaskogbruketSmil​

 

 ‭(Skjult)‬ Kontaktpersoner

Start med å konfigurere webdelen.