Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Revisjon konsesjonsvilkår

Nilsen, Dag Arnfinn Endret:26.01.2017 09:13

Langvatnet og Bjerka-Plura utbyggingen.Ranelva

Statsreguleringen av Langvatnet og overføring av Ranelva til Langvatnet ble vedtatt i Statsråd den 10. februar 1961. Tilsvarende ble Statsreguleringen av Bjerka - Plura utbyggingen vedtatt i Statsråd den 12. oktober 1962. Reguleringsbestemmelsene for disse to utbyggingene gjelder for ubegrenset tid, men kan tas opp til alminnelig revisjon etter 50 år, - altså i hhv. 2011 og 2012.  

 

HØRING AV REVISJONSDOKUMENT

På bakgrunn av krav fra Rana og Hemnes kommuner og føringer fra NVE har Statkraft utarbeidet et dokument som bl.a. beskriver reguleringen og vurderer de ulempene man er kjent med. Dette dokumentet kalles revisjonsdokument og er nå ut til offentlig høring. Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene til dette vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.

Revisjonsdokumentet er tilgjengelig på NVEs internettsider via søk på www.nve.no/konsesjonssaker.
Start med å velge «vannkraft» under «alle typer» og deretter «revisjon av vilkår» under «alle sakstyper».
Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finner du på www.nve.no/revisjon. Dersom du
ønsker en papirversjon av dokumentet kan du kontakte Vegard Pettersen på tlf. 416 92 677 eller e-post:
Vegard.Pettersen@statkraft.com.

Du kan også se dokumentene nederst på denne siden.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i innstillingen i saken fra NVE til Olje- og
energidepartementet (OED). Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et
sammendrag som kan brukes til dette. Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter. Sentrale
saksdokumenter legges ut på NVEs internettsider.

Rana og Hemnes sitt kravdokument fra 2012 finner du her:

 

icpdfKravdokument Rana og Hemnes kommuner

 

REVISJONSDOKUMENTER TIL HØRING. FRIST 15. MARS 2017

icgenRevisjonsdokument Bjerka - Plura
icgenRevisjonsdokument Langvatnet

 

 

ELDRE SENTRAL KORRESPONDANSE ETTER 01.03.2012 

icpdfNVE - Brev dat. 28.11.2016 om høring revisjonsdokument Langvatnreguleringen
icpdfNVE - Brev dat. 28.11.2016  om høring revisjonsdokument Bjerka - Plura reguleringen
icpdfNVE - Vedtak datert 02.05.2013 om revisjon Langvatnet
icpdfNVE - Vedtak datert 02.05.2013 om revisjon Bjerka - Plura
icpdfVedtak av 31.08.2012 fra Statkraft til NVE
icpdfVedtak av 30.04.2012 fra NVE til Statkraft

 

 

 

Opprettet: 13.05.2013 21:19