Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Kraft og energi

Nilsen, Dag Arnfinn Endret:17.12.2018 13:01 Emneord (los) Fornybar energi
Regulering Her legges det ut aktuelle saker innenfor kategorien kraft og energi
 

_______________________________________________

Miljøfaglig vurdering av småkraftverk i Rana kommune

På oppdrag fra Rana kommune har Multiconsult AS, med underkonsulentene Miljøfaglig Utredning AS og Bioforsk Nord, - bistått kommunen i utarbeidelse av miljøvurdering av planlagte og potensielle mikro-, mini- og småkraftprosjekter i Rana kommune. Rapporten skal bidra til at Rana kommune får en samlet oversikt over småkraftpotensialet i kommunen, og på et overordnet nivå får et inntrykk av nedbørsfeltenes/vassdragenes verdi og mulige konsekvenser for landskap, naturmiljø, friluftsliv, reiseliv og reindrift. Dette for å bedre kommunens forutsetninger for en langsiktig og god forvaltning av vassdragene og de miljøkvalitetene som finnes der.

For å lette nedlasting er rapporten her lagt ut i 5 deler. Filene må imidlertid ses i sammenheng iht nummereringen.

icpdfMiljøvurdering - DEL 1.pdf
icpdfMiljøvurdering - DEL 2 a.pdf
icpdfMiljøvurdering - DEL 2 b.pdf
icpdfMiljøvurdering - DEL 3.pdf
icpdfMiljøvurdering - DEL 4.pdf

____________________________________________________________

Landssammenslutninga av vasskraftkommuner (LVK)

Rana kommune er medlem av LVK. LVK arbeider for å sikre vertskommunene en rimelig andel av verdiskapningen fra vasskraftutbyggingen i kommunene. LVKs hjemmesider inneholder viktig informasjon om energipolitiske og -juridiske spørsmål, blant annet om kraftpris, kommunens posisjon ved bygging av nye kraftverk og nye kraftledninger, vassdragsmiljø og -vern, småkraftutbygginger mv. I tillegg inneholder hjemmesidene viktig informasjon om kommunens inntekter fra kraftskatt og eiendomsskatt.

LVK sine sider finner du her: www.lvk.no

____________________________________________________________

Kraftverksrevisjoner

Saken gjelder BJERKA-PLURAREGULERINGA (Rana kraftverk) og LANGVATNREGULERINGA. Reguleringsbestemmelsene for disse 2 utbyggingene gjelder for ubegrenset tid, men kan tas opp til alminnelig revisjon etter 50 år, og dette er i hhv. 2011 og 2012.


Revisjonshefte i PDF-format: Revisjonshefte

Statsreguleringa av Langvatnet og overføring av Ranelva til Langvatnet ble vedtatt i Statsråd den 10. februar 1961. Tilsvarende ble Statsreguleringen av Bjerka-Plura-utbyggingen vedtatt i Statsråd den 12. oktober 1962.

I første rekke er det frilufts- og naturvernorganisasjoner og kommunen som kan ta initiativ til å få konsesjonsvilkårene revidert. Kommunen bør i alle fall koordinere et slikt krav. Eksempler på vilkår som taes opp til revisjon fremkommer av heftet.

____________________________________________________________

Opprettet: 13.05.2013 21:19