Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Jordbruk

spsetup Endret:30.06.2015 14:32

Landbrukskontoret er et fagkontor under Byplan. Utvalget for Miljø, plan og ressurs er politisk organ.

Landbrukskontoret er ansvarlig for å sette ut i livet statlig landbrukspolitikk i kommunen. Dette innebærer i stor grad forvaltning av lover og tilskuddsordninger rettet mot jordbruk, skogbruk og viltforvaltning. Arbeidsfeltet spenner vidt og omfatter bl.a. konsesjonssaker, delings- og omdisponeringssaker, arbeid rettet mot økologisk landbruk, skogplanting og bygging av skogsveier, tiltak for å ta vare på verneverdige bygninger, tiltak rettet mot kulturlandskapet, grøfting m.m. Drift og forvaltning av kommunens skoger hører også til under landbrukskontorets administrasjon.

 

I tillegg til statlige oppgaver har landbrukskontoret et ansvar m.h.t. arealforvaltning i landbruks, natur og friluftsområdene (LNF) i kommunen. Kontoret deltar i arbeid knyttet til å utarbeide/rullere arealdelen av kommuneplanen. I tillegg skal kontoret gi uttalelser til byggesaker og reguleringsplaner i LNF-områdene. 

Lagring og spredning av husdyrgjødsel

Lagring og spredning av husdyrgjødsel er regulert gjennom sentral og lokal forskrift. 

Spredning av husdyrgjødsel

ichtmForskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

ichtmLokal forskrift om spredning av husdyrgjødsel på eng

Erstatning og tilskudd

Hundehold - båndtvang.

  
Med hjemmel i Lov om hundehold av 04.07.2003 nr. 74, § 6 har Rana kommune vedtatt egen forskrift om hundehold.

Rana kommune ønsker gjennom denne forskriften å:
  • Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.
  • Redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
  • Forhindre at kommunens innbyggerre og besøkende, spesielt barn, blir skremt av hunder.
  • Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.
  • Beskytte viltet under ekstraordinære forhold.
Link til forskriften finner du ichtmHER.
 

Jordbruk i Rana

Rana kommune er en stor jordbrukskommune med ca 130 gårdsbruk i driftHovedproduksjonen har i stor grad vært på sau og ku. I de senere år har imidlertid interessen for gris og ammeku økt og det er i dag ca 10 bruk som driver med produksjon av smågris og slaktegris. I tillegg er det rene grovfôr produsenter og potet- og jordbær produsenter.

 

DYRETALL PR. 01.01.2012:

Ant. dyr

Ant. bruk

Vinterfôra sau

3516

59

Melkeku

582

32

Ammeku

248

23

Ungdyr/okser

1625

59

Gris solgt, slakt samt livdyr

4199

6

 

 

 

 

​Overskrift ​Overskrift​Overskrift​overskrift
Tilskudd/erstatningOmdisponering og deling​Økologisk​Eiendom/Konsesjon
​Plantevern​JordleieVeterinærvakt​Spredning av husdyrgjødsel

 

 ‭(Skjult)‬ Kontaktpersoner

Start med å konfigurere webdelen.
Opprettet: 13.05.2013 21:19