Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Næring

Snarefangst

is?yKq0tKzb4Zm2fmfEK1OpZsIeaDJpamRgzCyxn81iMjs&height=170 

 

Det er adgang til snarefangst etter ryper i noen kommuner i Nordland, deriblandt Rana.

For snarefangst av rype skal det sendes skriftlig melding til kommunen ti dager før fangsten tar til. Meldingen skal gi opplysninger om brukerens navn, adresse, fangstområde og fangstperiode. Senest ti dager etter utløpet av jakttiden for rype i kommunen, skal fangstresultatet rapporteres inn av fangstmannen.

Det er adgang til snarefangst etter ryper fra og med 1. november til utgangen av februar måned.

"Fangstmannen" skal bruke  melde-og rapportskjema for snarefangst av ryper.