Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Fiskemåke - fakta

Halse, John Gunnar Endret:17.10.2018 09:28

​Fiskemåke - Larus canus

Fiskemåke har status som "nær truet" (NT), på den norske rødlista 2010. De siste 20 årene har det vært en bestandsnedgang på mellom 15 og 30 % i Norge.
Den relativt store bestanden av fiskemåke en ser i byer og bynære områder, kan ikke kompensere for bestandsnedgangen langs kysten. Norge har i dag en bestand på ca. 135.000 par fiskemåker, noe som utgjør en stor andel av den globale bestanden.
Fiskemåke er den nest minste måkearten i Norge. På voksen fugl er ryggen og oversiden av vingene blågrå mens resten av fuglen er hvit. Hann og hunn er like. Ungfugler har en gråbrun fjærdrakt det første leveåret. Fiskemåken ligner på gråmåken men er betydelig mindre. Vekt ca 300-450 gram. Lengde ca 40-44 cm.

 

Måker som bråker – kan man ta bort eggene eller avlive dem ?

Fiskemåker som med høye skrik stuper ned, for å beskytte sine reir og unger i hekketiden, oppleves av mange som svært plagsomme. Resultatet har i mange tilfeller blitt at måkene og deres avkom har måttet bøte med livet. Lover og forskrifter har bestemmelser som gir fuglene vern. Dårligere næringstilgang langs kysten har ført til at flere måker nå velger å hekke i tettbygde strøk. Reirene plasseres på alt fra blomsterkasser til hustak. Når de voksne fuglene forsøker å beskytte egg og unger, oppleves de av mange som plagsomme og aggressive. Mange ønsker da å avlive fuglene eller å ødelegge eller fjerne reir. Mangel på kunnskap både om lovverket og om hvilke tiltak som er effektive, fører hver sommer til at mange fiskemåker utsettes for hensynsløse og straffbare tiltak.

 

Ikke gi mat til fuglene!

Måkene har først og fremst tilhold i tettbygde strøk fordi de lettvint finner mat her, og for at de anser hustakene som flotte hekkeplasser noe som gir konflikter. Mater du fuglene, finner de fort ut at dette er enkelt og greit.

Antall fiskemåker sannsynligvis reduseres kraftig, dersom en fjerner søppelet og slutter med mating.

Fiskemåkene finner selv nok mat i sommer-halvåret. Der det er folk har det alltid vært søppel tilgjengelig for fuglene. Fiskemåkene er altetende. Meitemark, smågnagere og innsekter er vanlig føde, og i langt mindre grad fisk, slik som navnet skulle tyde på. I tillegg stjeler måkene ofte mat fra andre dyr og fugler. 

Konfliktløsninger

Hvordan hindre etablering av reir på hustaket: En kan trekke synlige tråder over taket, parallelt med maksimum 50 cm avstand, og med ca. 50 cm høyde over selve taket. Et alternativ kan være å spenne et nett over taket med høyde 50 cm. Dette må gjøres i god tid før eggleggingen og på en slik måte at fuglene ikke setter seg fast.

Reir kan fjernes dersom det ikke er egg i dem. Dette må gjøres kontinuerlig, da fuglene ofte er ivrige til å bygge nye på våren.

Parasitter

Fiskemåke kan være bærer av parasitter og vert for bl.a. bendelorm. Måke kan også være bærer av salmonella og campylobacter. Disse kan overføres via måkeskitt. Smitterisikoen for mennesker er imidlertid liten. Der måkene finner mat, er det måkeskitt.

Opprettet: 17.04.2015 14:30