Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Finansiering

Jakobsen, Torhild Marie Endret:18.12.2018 08:31

​INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har mange ulike finansieringsordninger rettet mot landbruket, både til tradisjonell næring og tillegsnæring.

 Komplett oversikt over disse får du på nettsidene til Innovasjon Norge.

Kommunen skal avgi innstilling til en søknad om BU-midler. Kommunen skal også bistå den enkelte søker ved utarbeidelsen. Trenger du hjelp til noe av dette kontakt landbrukskontoret.

Søknadsfrist

Ingen fast søknadsfrist, søknader behandles kontinuerlig.  Søknader om investeringstilskudd til tradisjonell landbruksproduksjon bør foreligge Innovasjon tidlig på året (januar/februar) da det er stor etterspørsel om disse midlene.


 

Rana kommunale landbruksfond

Formålet med landbruksfondet er å gi rimelige lån til landbruksnæringen.

Fondet består av penger avsatt på kommunens budsjett og innbetalte renter. Årlig blir ca kr. 100.000 av renteinntektene utbetalt som direkte tilskudd til landbruket, resterende renteinntekter blir tillagt fondets kapital. Tilskudd utbetales i hovedsak til fellestiltak.

Ved utlån skal langsiktige investeringer i fast eiendom for eksempel nybygg/vedlikehold av driftsbygninger, kjøp av tilleggsjord/skog, eiendomsoverdragelser og HMS-tiltak prioriteres.

Vilkår/betingelser:
Maksimalt lån pr. bruk er kr. 250.000. Rentenivået reguleres årlig og pr. 28.08.2018 er nominell rente 2,0%. Lånet gis på inntil 10 års nedbetaling, månedlig eller halvårlige avdrag.

Søknadsfrist:
Ingen søknadsfrist for lån, søknadene behandles fortløpende. Tilskudd utbetales normalt en gang i året og søknadsfrist blir annonsert.

Saksbehandling:
Eget søknadsskjema leveres landbrukskontoret. Landbrukskontoret vurderer søknadene, kurante saker behandles administrativt. Politisk organ er Utvalget for Miljø,- plan- og ressurs.

Gebyr/avgift:
Behandling av søknaden er gratis. 


 


 

 Kontakt

Torhild Jakobsen tlf: 75 14 52 94
Opprettet: 22.05.2013 09:53