Tekst og formatering

Ingressen skal kort oppsummere innholdet i artikkelen, og helst ikke være på mer enn 1-2 setninger, eller ca. 30 tegn. Den bør heller ikke inneholde særlig annet enn ren tekst, så forsøk å unngå bilder, FAQ, tabeller o.l. så langt det lar seg gjøre. 

I brødteksten kan både formatere tekst og legge inn ulike webelementer, som f.eks. bilder, FAQ, tabeller osv. Du kan også lage punktlister og nummererte lister, dele inn teksten i flere avsnitt med overskrifter og mye mer. Nedenfor ser du noen eksempler på hvilke formateringsmuligheter du har. 

Overskrift 1 

Hver side skal kun ha én overskrift med formatet "Overskrift 1". I artikler får automatisk teksten du skriver inn i tittel-feltet denne formateringen, noe som betyr at du i praksis ikke behøver å bruker dette overskriftsformatet i brødteksten.

Overskrift 2

Formatet "Overskrift 2" kan brukes når du skal dele opp teksten i flere tema. Hvert tema bør da ha en overskrift i dette formatet. 

Overskrift 3

"Overskrift 3" skal kun brukes etter en tekst med formatet "Overskrift 2". I tekster på nett er rekkefølgen på overskrifter viktig, og en "Overskrift 3" bør da følge etter en "Overskrift 2" og være en del av det temaet som gjelder for denne delen av teksten. 

Overskrift 4

"Overskrift 4" kan kun brukes hvis du skriver inn <h4> i Kilde-koden

Overskrift 5

"Overskrift 5" kan kun brukes hvis du skriver inn <h5> i Kilde-koden

Overskrift 6

"Overskrift 6" kan kun brukes hvis du skriver inn <h6> i Kilde-koden

Punktlister og nummererte lister

I stedet for kommaseparerte lister bør du heller bruke punktliste- eller nummerert liste-formateringen.

Punktliste

Listen "Firefox, Opera, Safari, Edge og Chrome" bør for eksempel heller skrives slik: 

 • Firefox
 • Safari 
 • Internet Explorer
 • Edge
 • Chrome

Dette gjør teksten din mye enklere å lese.

Nummerert liste

Hvis rekkefølgen på listen er viktig bør du bruke nummererte lister, slik: 

 1. Åpne søknadsskjemaet
 2. Fyll ut skjemaet. Husk å fylle ut alle påkrevde felter. 
 3. Send inn skjemaet

Lister med innrykk

Du kan også bruke innrykk i lister, slik: 

 • Mozilla Foundation
  • Firefox
 • Apple
  • Safari
 • Microsoft
  • Internet Explorer
  • Edge
 • Google
  • Chrome

Fet og kursiv skrift

Du kan markere deler av teksten og gjøre den fet eller gjøre den kursiv. Bruk fet tekst for å utheve noe viktig, mens kursiv tekst bør brukes til å legge trykk på et ord. Unngå å ha lange setninger eller hele avsnitt i fet eller kursiv tekst. 

Blokksitat

Et blokksitat er en form for formatering hvor teksten skal utheves på en spesiell måte. Slik kan det se ut: 

"The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall."

Nelson Mandela

Blokksitat skal helse være forbeholdt sitering, men kan brukes til utheve viktige ting.