Tabell

Slik ser en tabell ut.

Skolerute 2020/2021

Slik ser skoleåret ut for elever som går på skole i Engeviken kommune fra august 2020 til juni 2021.
Skolerute 2020/2021
Måned Dato Beskrivelse av fridag
August 2020 17. august Skolestart for elevene
September 2020
Oktober 2020 5. - 9. oktober (uke 41) Høstferie for elevene
November 2020 13. november Fridag for elevene / Planleggingsdag for lærerne
Desember 2020 22. desember Siste skoledag for elevene før jul
Januar 2021 5. januar Første skoledag for elevene etter jul
Februar 2021
Mars 2021 1.-5. mars (uke 9)
29. mars - 2. april (uke 13) Påskeferie for elevene
April 2021 05. april 2. påskedag / fri for elevene
Mai 2021 1. mai Arbeidernes dag / fri for elevene
13. mai Kristi himmelfartsdag / fri for elevene
14. mai Fridag for elevene / planleggingsdag for lærerne
17. mai Grunnlovsdag
24. mai 2. pinsedag / fri for elevene
Juni 2021 18. juni Siste skoledag før sommerferien