Trafikksikker kommune

Rana kommune er under arbeid med å bli Trafikksikker kommune i løpet av 2021/2022