Søk tilskudd- og spillemidler

Spillemidler er penger fra overskuddet til Norsk tipping. Man kan gjennom å søke tilskudd få penger til rehabilitering og bygging av anlegg for fysisk aktivitet.