Rana Idrettsråd

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i hver kommune, og består av alle idrettslag i kommunen som er medlem i Norsk Idrettsforbund (NIF).

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Og være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsene og kommunen. 

Idrettsrådene fordeler lokale idrettsmidler til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og krav og anbefalinger fra NIF

Utdeling av lokale tilskuddsmidler

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Kulturdepartementet (KUD) fastsetter beløpene som er til fordeling basert på innbyggertallet for barn og ungdom i hver kommune. NIF mottar tildelingsbrev fra KUD i mai hvert år. Etter det sender NIF ut brev til idrettsrådene. 

Les mer om ordningen på Norges Idrettsforbund sine nettsider.

 

Kontaktinfo 

pif@rana.kommune.no

pal.homnes@rana.kommune.no