Drosjekort

Drosjekort kalles også TT-kort (tilrettelagt transport). Det er et tilbud om fritidsreiser for funksjonshemmede og eldre, som ikke kan bruke vanlig kollektiv transport.

For å søke om drosjekort må du fylle ut en egensøknad, i tillegg må legen din fylle ut en legeerklæring. Søknaden sender du til tildelingskontoret

Søke drosjekort

Slik bruker du drosjekortet