Vi har publikums pc som alle kan bruke.

  • Søke bostøtte
  • Søke husbanklån/etableringslån
  • Søke/endre barnehageplass
  • Søke/endre SFO plass
  • Søke/endre kommunal bolig
  • Søke skuterdispensasjon

 

Vi hjelper til å leie lokaler som er i kommunens eie. Eks Mo samfunnshus

Vi henviser videre til rett instans/saksbehandler.

Du kan betale fakturaer som kommunen har sendt ut.

Vi tar imot post som vi sender til de kommunale avdelingene.

Vi har etablererprøven inne salg, skjenke og servering.

Vi kopiere og stempler rett kopi.