Klokkerhagen

Klokkerhagen er et større friluftsområde i Mo i Rana. Området strekker seg fra Ranfjorden via Ranelva opp mot Mofjellet. Elveparken benyttes flittig av Ranas innbyggere og mange tilreisende.

I dag er det bygget ut et omfattende turløypenett med mange aktivitetstilbud. Løypa er 12 kilometer lang (tur/retur) og godt skiltet. På Revelneset er det bygget en enkel trimbu. På sikt planlegges det å utvide turveinettet fra Revelen langs Ranelva og ut til Ranfjorden. Det er også ønskelig å knytte endepunktet Hallveibekken til Mofjellet og til Skistua.

En større gressfotballbane med to garderober og publikumstoaletter ligger sentralt i området. I tillegg er deler av området ombygget til nærmiljøanlegg. Anlegget har sandvolleyballbane, handikaptoalett, vannpost for drikkevann, lekeplass og rasteplass med dobbel grill. To mindre gressløkker benyttes til ballspill og solingsplass. Når temperaturen i elva innbyr til bading, er det et yrende liv her.

For mer informasjon - kontakt Servicetorget på tlf. 75 14 50 00. Vi nås også via mail- servicetorget@rana.kommune.no .

 

Priser 

Utleie av Årestua

Utleie av Årestua
Årestua Pris
Private eller lag/foreninger på dagtid før kl 16:00 kr 200 200
Private eller lag/foreninger etter kl 16:00 kr. 600 600
Private skoler og barnehager på dagtid før kl 16:00 kr 200 200
Private skoler og barnehager etter kl 16:00 kr 600 600
Videregående skoler på dagtid før kl 16:00 kr 300 300
Videregående skoler etter kl 16:00 kr 600 600
Kommunale skoler eller barnehager på dagtid kr. 0 0
Kommunale skoler eller barnehager etter kl 16:00 kr 600 600
Kommunale institusjoner på dagtid før kl 16:00 (utenom skole og barnehage) kr 200 200
Kommunale institusjoner etter kl 16:00 kr 600 600
Klokkerbua
Klokkerbua Priser
1. Normalpris fra kl 07.00 - 16.00 kr 250 per gang. 250
2. Barnehager kommunale/private kr 250 per gang. 250
3. Lag og foreninger gratis. 0
4. Normalpris fra kl 16.00 - 02.00 kr 400 per gang. 400
​​Depositum for å låne nøkkelen kr 200. 200