Måker som bråker

Det er mange som opplever måker som med høye skrik stuper ned for å beskytte reirene sine som plagsomme. 

 

Kan man avlive fuglene eller fjerne eggene? 

Nei, det kan man ikke.  

Når de voksne fuglene forsøker å beskytte eggene og ungene sine, kan mange oppleve dem som plagsomme og aggressive. Mange ønsker da å avlive fuglene eller å fjerne reirene. Dette er ikke lov. 

Lover og forskrifter gir fuglene vern. 

Ikke mat fuglene!

Måkene holder først og fremst til i tettbygde strøk fordi det er lett for dem å finne mat der. Hustakene er dessuten flotte hekkeplasser. 

Hvis du mater fuglene, finner de fort ut at dette er en enkel måte å skaffe seg mat på. Antallet fiskemåker i tettbygd strøk vil sannsynligvis bli kraftig redusert hvis man fjerner søppel og slutter å mate dem. 

Hvordan kan du hindre at måkene lager reir på taket ditt?

  • Du kan trekke synlige tråder over taket. Trådene må være parallelle med maksimum 50 cm avstand og med ca. 50 cm høyde over selve taket.
  • Du kan spenne et nett som er 50 cm over taket. Dette må du gjøre i god tid før eggleggingen og på en slik måte at fuglene ikke setter seg fast.
  • Du kan fjerne et reir hvis det ikke er egg i det. Dette må du gjøre kontinuerlig fordi fuglene ofte er ivrige til å bygge nye reir om våren.

Fiskemåken er en truet art

Det er stort sett fiskemåke som finnes i sentrum og boligfeltene. Fiskemåken har status som "nær truet" (NT) på den norske rødlista. De siste 20 årene har det vært en bestandsnedgang på mellom 15 og 30% i Norge.