Økonomi

Økonomi er en del av støttetjenesten i kommunen, og har ansvar for budsjett, finans, analyse, regnskap, lønn, innkjøp, rapportering, eiendomsskatt, plan og styring. Avdelingen ledes av økonomisjef, og består i dag av 4 team:

  • Budsjett og analyse
  • Regnskap
  • Innkjøp
  • Lønn