Krisesenter

I Norge har alle kvinner, menn og barn rett til et krisesentertilbud når de er truet eller utsatt for vold i nære relasjoner.

Et tilbud til innbyggere i Rana, Nesna og Træna

 • Blir du fortalt at du ikke er noen ting verdt?
 • Blir du slått eller truet av noen som står deg nær?
 • Er du redd noen som står deg nær?
 • Har du blitt utsatt for voldtekt eller seksuelt misbruk?

"Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker,
får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe den vil." 
Psykolog Per Isdal 

Det er en menneskerett å leve et liv uten vold, både for deg og barna dine. Du har rett til å føle deg trygg. Du har rett til å si nei. Du har rett til å bestemme i ditt liv.

Hva kan Krisesenteret tilby?

 • Et trygt sted å bo for deg og dine barn, i en periode
 • Et samtaletilbud, også for deg som ikke bor her
 • Fagpersoner som lytter til det du vil fortelle, og som kan gi deg råd og veiledning
 • Hjelp til å kontakte lege, politi, advokat, Nav, barnevern og andre kontorer
 • Støtte og følge til avtaler om du ønsker det, og sikkerhetssituasjonen gjør det mulig
 • Fortsettelse av kontakten etter utflytting fra krisesenteret, om DU ønsker det
 • Tilbudet er gratis og krever ingen henvisning eller timeavtale 

Døgnåpen telefon:
75 14 49 44

Mobil: 952 54 467

E-post: krisesenteret@rana.kommune.no

Postadresse: 

Krisesenteret i Rana
Postboks 173, 8601 Mo i Rana

Nyttig informasjon:

Politiets nødnummer: 112