Søk/bytt eller si opp barnehageplass

Søknad om barnehageplass blir i ventelisten helt til dere har fått tilbud om plass på dere 1.valg selv om dere får får tilbud om plass på lavere valg så lenge dere ønsker å stå på venteliste.

For å endre på søknad, svare på tilbud, søke endret plasstørrelse eller si opp plassen, må du være innlogget med MinID i foresattportalen.

Tilbud og svar vil bli sendt til dere digitalt via svarut. 

Søke barnehageplass  

  • Søknadsfrist for hovedopptaket er 1.april
  • Søkere kan prioritere inntil 4 barnehager.
  • Hvem har rett til plass neste barnehageår
    • barnet er født før 01.desember i fjor
    • søknaden er kommet inn innen fristen - NB eventuelle vedlegg og dokumentasjon må også være kommet inn innen fristen

    • ønsket oppstartsdato er før 01.november dette året

Søk barnehageplass

 

Endre barnehage/plass

 

Si opp barnehageplass