Støttekontakt

Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonsnedsettelse, alder eller sosiale utfordringer kan få støttekontakt.

Hva gjør en støttekontakt?

En støttekontakt skal bidra til at den enkelte får en meningsfull og positiv fritid. Støttekontaktordningen innebærer at bruker får følge til ulike fritidsaktiviteter og sosialt samvær. Støttekontakten skal motivere og legge til rette for at bruker skal kunne delta i kultur og fritidsaktiviteter ut fra sin interesse. Tjenesten skal også hjelpe brukerne til å utvikle sosiale relasjoner slik at de får en meningsfull fritid og økt livskvalitet​. Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

I samarbeid med deg, vil kommunen avklare om du kan få støttekontakt.