Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        

Ny kommune Nord-Helgeland

Jørgensen, Kari Endret:23.09.2015 14:27
Innbyggerdeltakelse
Sentrale dokumenter
Utredning Ny kommune
Nord-Helgeland
Andre utredninger
Regjeringens mål

Reformen ble vedtatt av Stortinget i 2014 og pålegger kommunene en utredningsplikt.

Kommunestyrene i  Træna, Lurøy, Nesna, Hemnes Rødøy og Rana har bedt om å få utredet alternativet "Ny kommune på Nord-Helgeland". Mandatene som er gitt fra hvert enkelt kommunestyre er oppsummert under "Mandat".

Dette utredningsarbeidet ledes av rådmennene i de 6 kommunene med egen prosjektleder. Prosjektrapporten skal foreligge innen 1.september 2015 og prosessene i den enkelte kommune høsten 2015/våren 2016 vil være politisk ledet. Stortinget forventer at kommunene fatter sine vedtak innen juni 2016. Stortinget vil behandle en St.melding om Ny kommunestruktur juni 2017.

Formålet med denne nettsiden er å informere innbyggerne på Nord-Helgeland om den nasjonale kommunereformen og det utredningsarbeidet som pågår. Siden vil utvikles som del av dette arbeidet og ambisjonen er etterhvert  å tilrettelegge for en dialog med innbyggerne. Synspunkter og spørsmål til reformen rettes til egen kommune - se kontaktinformasjon nederst på siden.

Utredningen "Utredning N-Helgeland 230915" er lagt ut på Utredning Ny kommune Nord-Helgeland/Utredningen. Dette dokumentet er et underlag for videre saksforberedelse i kommunene. Saken vil bli behandlet i kommunestyrene i perioden 7. oktober - 17. november.

 Hjemmeside Samarbeidskommuner

Hjemmeside Lurøy kommuneHjemmeside Hemnes kommuneHjemmeside Nesna kommune
Hjemmeside Rødøy kommune Hjemmeside Rana kommune Hjemmeside Træna kommune
Opprettet: 16.04.2015 07:21