Til deg som har vært i kontakt med en smittet

Hvis du har hatt nær kontakt med en person som er smittet med koronaviruset har du selv en risiko for å bli syk. Risikoen varierer ut fra hvor tett på den smittede du har vært, og din egen vaksinestatus. Se hva som gjelder for deg i menyen her under:

Bor du sammen med en smittet?

Husstandsmedlemmer og andre som har vært tilsvarende nært (overnattingsbesøk, hytteturer og liknende) har betydelig økt risiko for smitte. Det er viktig at du gjør det du kan for å begrense muligheten for videre spredning av viruset.

Har du vært i kontakt med en smittet utenfor din egen husstand?

Du er nærkontakt hvis du har vært i kontakt med en som er smittet av koronavirus i perioden han eller hun kan ha vært smittsom. Du har økt risiko for selv å utvikle sykdom, og bør være ekstra oppmerksom på egne symptomer i ti dager fra du sist hadde kontakt med den smittede.

Er du usikker på om du er nærkontakt? Se her for nærmere informasjon