Reisende til og fra utlandet

Før innreise til Norge er det krav om innreiseregistrering, innenfor 24 timer før grensepassering. Alle som ankommer Norge er pliktig til å ta en koronatest innen 24 timer etter grensepassering.

Dette gjelder for både vaksinerte og uvaksinerte.

Trykk her for å komme til registreringssiden.

Alle innreisende har en plikt til å fremvise innreiseregistrering, og eventuelt koronasertifikat til politiet ved kontroll. Testingen er tillitsbasert, men kontrollmyndigheten vil ta stikkprøver. Positive hurtigtester må meldes inn til positivhjemmetest@rana.kommune.no

Send kun navn og telefonnummer på den som har testet positivt.

 Test utleveres på Testklinikken på Selfors.

 

Husk at både smittesituasjonen og innreisereglene kan endres raskt.

Hvis testen er positiv skal du melde fra om dette ved å sende epost til positivhjemmetest@rana.kommune.no

Her finner du mer informasjon om regler ved innreise:

karantenesjekken

Hvis du er satt i innreisekarantene må testresultatet dokumenteres. 

Da kan du sende SMS med navn og fødselsdato og hvilket land du kommer fra til telefonnummer 91 15 11 79. Du vil bli kontaktet for time til testing.