Koronavaksine

Koronavaksinasjon frem mot sommerferien vil foregå i helsestasjonens lokaler i Midtre gate 4B (bygget på andre siden av veien for politistasjonen) Inngang er hovedinngangen og utgang blir på motsatt side av bygget.

Eksisterende anbefalinger om vaksinering opprettholdes som før.

FHI anbefalinger.

Ny oppfriskningsdose (dose 4) til de som er 80 år og eldre:

Det er åpnet for en ny oppfriskningsdose (dose 4) hvis de selv ønsker det. Det gjelder de som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette. De som ønsker denne må bestille seg  time. Det må ha gått minimum 4mnd. siden dose 3. FHI oppfriskningsdose over 80 år

Ny oppfriskningsdose (dose 5) for immunsupprimerte:

Det åpnes for at behandlende lege/spesialist, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar. Immunsupprimerte må ha bekreftelse fra behandlende lege/spesialist for 5. dose som tas med ved vaksinering. Det må ha gått minimum 3mnd. siden dose 4.

Bestill time 

Ønsker du vaksine til deg og/eller ditt barn, kan du følge lenken under og bestille time. Hvis du ønsker å endre tidspunkt for en time du allerede har bestilt, kan du følge samme lenke eller gå inn gjennom lenken du fikk tilsendt sammen med timebekreftelsen.

Dersom du tilhører høyrisikogruppen som er anbefalt fire vaksinedoser, eller du trenger tilpassing av tidspunkt for vaksinering på grunn av behandling, vil kommunen tilrettelegge for det så langt det går. Ta i så fall kontakt med vaksinetelefonen på 950 04 433 mandag og onsdag kl. 10:00 - 12:00.

Intervaller

Husk at det må gå minimum:

 •  8 uker mellom dose 1 og 2 for 5 - 17 år
 •  4 uker mellom dose 1 og 2 for 18-99 år (kan gå 3 uker mellom 2 Pfizerdoser)
 • 20 uker mellom dose 2 (grunnvaksinering) og 3 (oppfriskningsdose)
 • 4 uker mellom dose 2 og 3 (grunnvaksinering) for de med alvorlig svekket immunforsvar
 • 3 mnd. mellom dose 3 (grunnvaksinering) og 4 (oppfriskningsdose) for de med alvorlig svekket immunforsvar
 • 4 mnd. mellom dose 3 (oppfriskningsdose) og 4 (ny oppfriskningsdose – 80 år og eldre)
 • 3 mnd. mellom dose 4 (oppfriskningsdose) og 5 (ny oppfriskningsdose for de med alvorlig svekket immunforsvar

Timebestilling

 

Vaksinetyper

Vi vaksinerer med både Pfizer og Moderna. Barn og unge under 18 år skal bare ha Pfizer. De under 30 år anbefales Pfizer.

Skjemaer som må fylles ut og tas med til vaksinering av barn - både for dose 1 og dose 2

 1. Egenerklæringsskjema 
 2. Samtykkeskjema - gjelder alle som ikke har fylt 16 år. (Må samtykke fra begge foresatte, dersom begge har foreldreansvar)

Doser

 • 5-11 år: Kan få 2 dose (se vedlagt lenke - anbefaling fra FHI)
 • 12-17: Kan få 2 doser (se vedlagt lenke - anbefaling fra FHI)
 • 18 – 99: Kan få 3 – 5 doser (nr.3 er en oppfriskningsdose), evt. 4 dose som oppfriskningsdose hvis alvorlig svekket immunforsvar og fått 3 doser som grunnvaksinering (må ha dokumentasjon).
 • 80 år og eldre: Kan få ny oppfriskningsdose (dose 4)
 • Gjennomgått covidinfeksjon tilsvarer 1 vaksinedose, hvis det har gått lang nok tid mellom infeksjon og vaksine (3 uker). Hvis usikker ta kontakt med koronatelefone

 

Vaksineplan

 

Dato og tidspunkt for vaksinering
Uke Dato
19 Torsdag 12 mai
21 Tirsdag 24 mai
22 Torsdag 2 juni
24 Torsdag 16 juni