Viktig informasjon​

Alle som bor eller oppholder seg i Rana og Hemnes og har symptomer på luftveisinfeksjon eller tror de kan være smittet av covid-19, kan hente ut hurtigtester på testklinikken i Sportsalleen 15 (Selfors). Åpningstid 15:30 til 21:30. 

Kontakt kommunen på positivhjemmetest@rana.kommune.no for å varsle om positivt prøveresultat.

Send kun navn og telefonnummer på den som har testet positivt.

Vaksinering foregår i Kongsveien 50. Du finner mer informasjon om koronavaksinering lenger ned på denne siden.

Hvis du har generelle spørsmål om koronareglene, finner du svar på helsenorge sine nettsider. Du kan også ringe den nasjonale koronatelefonen på tlf 815 55 015

Den lokale koronatelefonen (tlf 950 04 433) har åpningstid hverdager fra kl 10:00-14:00.