Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Rehabiliteringstjenesten

Jørgensen, Kari Endret:28.02.2019 10:44

Rehabiliteringstjenesten skal gi personer med funksjonsproblemer mulighet til å oppnå best mulig funksjonsevne, selvstendighet og samfunnsdeltakelse. Tjenesten skal fremme helse og livskvalitet.

Fellesbilde Rehab.jpg

Hvordan får du hjelp?

Alle innbyggere i Rana kommune som trenger hjelp eller assistanse til å bedre sitt fysiske funksjonsnivå​ kan ta kontakt med oss uten henvisning fra lege, sykeh​us eller spesialister, men vi tar også imot henvisninger fra disse. 

Fyll ut tilmeldingss​​kjema (utskriftsversjon) og send inn til oss.​

Henvendelsen blir mottatt og registrert, og vurderes opp moticdocxprioriteringsnøkkel.docx. I perioder har vi stor pågang, og du vil da kunne få et ventebrev. Du vil kontaktes av en av våre terapeuter for videre saksgang.

 

Hvem er tilbudet for?

På bakgrunn av problemstilling og samarbeidsarenaer, deles det inn i tre hovedgrupper:
1. Barn og unge med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming.
2. Voksne med funksjonshemming som følge av sykdom, skade eller lyte.
3. Eldre med redusert funksjon som følge av sykdom, skade, lyte eller generell alderdomssvekkelse.
Tilbudet blir gitt til personer som har sammensatte behov og kan trenge tverrfaglig, målrettet og tidsavgrenset bistand for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, og ikke kan benytte seg av privat fysioterapi.

 

Hva slags tilbud har vi?

Vurderingsbesøk, trening og behandling poliklinisk eller i opptreningsenhet, bassenggrupper.
Formidling av - og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler, hjelp til å fungere i egen bolig og mestre egen livssituasjon blant annet gjennom samtale, informasjon, veiledning og fysisk trening. Vi koordinerer tverrfaglige tjenester gjennom individuell plan og ansvarsgrupper. Tilbudet kan gis både individuelt og i grupper. 

Mer informasjon om rehabiliteringstjenesten

Fysioterapi  - vi har fysioterapeuter som jobber med både barn og unge, og voksne og eldre.

Ergoterapeuter - herunder synskontakter og hørselskontakter.

Hjelpemidler - ved kortvarig behov kan ​du låne tekniske hjelpemidler hos hjelpemiddeltjenesten (tlf:75 14 62 70). Ved varig behov (2 år eller mer), kan du kon​takte oss (rehabiliteringstjenesten, tlf: 75 14 62 50​) eller hjemmesykepleien for assistanse med å skaffe hjelpemidler.

Rollator: ved behov for eller bytte av rollator, ta kontakt med Rehabiliteringstjenesten tlf. 75 14 62 50.

 

Hva kan du forvente av oss?

Du vil bli møtt med respekt og individuell ivaretagelse.
Taushetsplikten overholdes etter gjeldende regelverk.
Du har rett til medbestemmelse ved utforming av ulike tiltak og tjenestetilbud.
Bidra til igangsetting av individuell plan.

 

Hvilke tjenester tilbys ikke?

Det gis ikke tjenestetilbud utover ordinær arbeidstid: 9.00 - 14.30. Vi tilbyr ikke daglig oppfølging over tid. Tilbudet er målrettet og tidsavgrenset.

 
 

 Kontaktinformasjon

Telefon: 75 14 62 50
Besøksadresse: Jernbanegata 16, 3. etasje.
Postadresse: Postboks 173, 8601 Mo i Rana ​​
 

 Her finner du oss

 Gruppetilbud

  • Trimgruppa: Stående trening med fokus på balanse, styrke og store bevegelser.
  • Fellestri​mgruppa: Baserer seg på sittende trening. Fokuset er bevegelse og styrke.
  • Balansegruppe
  • 4-måneders gruppe
  • Voksbadgruppe med håndtrening. 

 Samarbeidspartnere

Opprettet: 20.01.2016 12:27