Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Syn

Olsen, Berit Helen Krogh Endret:21.02.2018 09:10

For å få synshjelpemidler gjennom folketrygden må man være svaksynt (visus 0,33(6/18)) eller dårligere. uttalelse fra øyenlege eller annen spesialist er nødvendig ved førstegangssøknad av synshjelpemidler. Når det er avklart at synet ikke kan korrigeres ved hjelp av optiske eller medisnske tiltak kartlegges behov for hjelpemidler.

Syn.jpg 

Saksgang

Henvisning fra bruker selv, pårørende eller andre fagpersoner. Hvis andre enn bruker selv henviser til vår tjeneste, så anses det som viktig at bruker er orientert om dette på forhånd.
Henvendelsen blir mottatt og registrert, og vurderes opp mot prioriteringsnøkkel.
I perioder har vi stor pågang, og bruker vil da kunne få et ventebrev.

Bruker kontaktes av synskontakten.

Hva gjør synskontakten

 • Bistår mennesker med nedsatt syn slik at de kan fungere så godt som mulig i sine omgivelser.
 • Formidler synshjelpemidler og gir opplæring og oppfølging i bruk av disse.
 • Informerer samarbeidspartnere og kommunens innbyggere og gir råd om tilrettelegging av det fysiske miljøet.
 • Synskontakten formidler ikke vanlige briller/lesebriller, men kan henvise deg videre til optiker eller Hjelpemiddelsentralen i Bodø.

Av brukerne forventer vi at

 • Det i samarbeid med terapeut settes mål for behandling og tiltak.
 • Tiltakene følges opp, og at brukeren er motivert og bidrar med egen innsats.
 • Det gis beskjed når avtale må flyttes eller avlyses.
 • Det gis tilbakemelding ved misnøye med tjenesten.

 Synskontakten kan gi tilbud til

 • Alle som bor eller oppholder seg i Rana kommune, som regnes som svaksynt (NB! Visuskrav 0,33). Det vil bli tatt en faglig vurdering av behov for synshjelpemidler.
 • Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

 Arbeidet omfatter

 • Tilrettelegging for daglige aktiviteter
 • Tilrettelegger i hjem, på sykehjem og institusjon, barnehage, skole og fritid.
 • Gi råd, veiledning og opplæring til personer med nedsatt syn.
 • Følger opp tiltak i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral.

Aktuelle hjelpemidler

 • Luper, lupebriller, kikkertbriller og lignende.
 • Plass- og eller punktbelysning.
 • Lese-TV
 • Lydbokavspiller
 • Tilskudd til innkjøp av småhjelpemidler 

 Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Jernbanegata 16, 3.etg

Postadresse: Postboks 173, 8601 Mo i Rana 
Tlf: 75 14 62 50

Opprettet: 22.05.2013 12:15