Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Fysioterapi

Olsen, Berit Helen Krogh Endret:11.05.2021 11:15

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde vedlike funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. (fysio.no)

Det er viktig at vi i samarbeid med pasienten setter opp mål, og delmål for behandlingen. Disse er utgangspunktet for behandlingsforløpet og de tiltakene som iverksettes. Målsetningene kan utarbeides sammen med verge, foresatte, eller annet helsepersonell der pasienten ikke kan definere målene selv.

 fysiobilde.jpg

 

Aktuelle arenaer for tjenester og tiltak

Rehabiliteringstjenesten, i hjemmet, skole, barnehage, helsestasjon, sykehjem og korttidsavdeling.

Saksgang

Henvisning fra bruker selv, pårørende eller andre. Hvis andre enn brukeren selv henviser til vår tjeneste er det viktig at brukeren samtykker til dette. Hendvendelsen blir mottatt og registrert, og vurderes deretter opp mot en prioriteringsnøkkel. I perioder med stor pågang vil vi bruke ventebrev.

Brukeren kontaktes av en fysioterapeut for å avtale vurdering og oppstart av fysioterapi.

Målgruppe

 • Barn og unge med medfødte eller ervervede funksjonshemminger.
 • Voksne med sammensatt funksjonsnedsettelse som følge av sykdom eller skade.
 • Eldre med redusert funksjon som følge av sykdom, skade eller alderdomssvekkelse.
 • Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, sammensatte problemstillinger.
 • Alle som bor i Rana kommune med reelle behov har rett til tjeneste fra oss. Terapeuten vil foreta en faglig vurdering av behovet for fysioterapi.

Arbeidsoppgaver

 • Rehabilitering, opptrening og behandling ved sykdom, skade eller kroniske lidelser.
 • Oppsøkende virksomhet og forebyggende arbeid blandt hjemmeboende eldre og beboere på sykehjem/korttidsavdelinger.
 • Oppsøkende virksomhet, forebyggende arbeid og motorisk vurdering ved helsestasjon, i hjemmet, barnehager og skoler.
 • Ansvarsgrupper og koordineringsoppgaver.
 • Veilede og undervise bruker, pårørende og annet helsepersonell/samarbeidspartnere.
 • Gruppetilbud på helsestasjon for spebarn, barn og unge med overvektsproblematikk, forebyggende gruppetrening for voksne og eldre.

Nye lovendringer som har betydning for fysioterapitilbudet

 • Fra 1. januar 2018 trenger en ikke henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få oppfølging fra fysioterapeut.
 • Fra 1. januar 2017 må alle betale egenandel for behandling hos fysioterapeut. Diagnoselisten som tidligere ga rett til gratis fysioterapi avvikles. Barn under 16 år og personer med yrkesskade er fritatt for egenandel.

 


 Her finner du oss

Opprettet: 14.05.2013 10:24