Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fysioterapi

Olsen, Berit Krogh Endret:28.08.2017 09:39

751 46250

Besøksadresse: Jernbanegata 16, 3.etg

Postadresse: Postboks 173, 8601 Mo i Rana 

Saksgang
Henvisning fra bruker selv, pårørende eller andre fagpersoner.
Henvendelsen blir mottatt og registrert, og vurderes opp mot prioriteringsnøkkel.
I perioder har vi stor pågang, og bruker vil da kunne få et ventebrev.

Bruker kontaktes av terapeut.

Målgrupper

Barn og unge med medfødte eller ervervede funksjonshemminger.
Voksne med funksjonshemminger som følge av sykdom eller skade.
Eldre med redusert funksjon som følge av sykdom, skade eller alderdomssvekkelse.

Ansvarsområde:
De brukergruppene vi primært har ansvaret for, er de som ikke kan nyttegjøre seg et tilbud på institutt, enten varig eller midlertidig, eller hvor det legges spesielt vekt på det tverrfaglige samarbeidet med andre faggrupper i en rehabiliteringsprosess.

Arbeidsoppgaver:
Rehabilitering, opptrening og behandling ved sykdom eller skade og ved kroniske lidelser.
Oppsøkende virksomhet og forebyggende arbeid blandt hjemmeboende eldre, og beboere på sykehjem
Tiltak for å unngå eller utsette institusjonsopphold.
Tilrettelegge, veilede og stimulere til egentrening.
Veiledning av pårørende og personale.
Veiledning og samarbeid med pårørende og personale rundt barn med større behov.
Forebyggende virksomhet innenfor helsestasjon, barnehager og skoler.
Ansvarsgrupper og koordineringsoppgaver.

 Her finner du oss

Opprettet: 14.05.2013 10:24