Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Ergoterapi

Olsen, Berit Helen Krogh Endret:21.02.2018 10:16

Ergoterapi er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det. Målet er å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsnivå, skal kunne ivareta sine daglige aktiviteter best mulig ut fra sine forutsetninger.
Bilde ergoterapi.jpg

Aktuelle arenaer for tjenester og tiltak

Hjem, skole, barnehage, arbeid og fritid

Saksgang

Henvisning fra bruker selv, pårørende eller andre fagpersoner. Hvis andre enn bruker selv henviser til vår tjeneste, så anses det som viktig at bruker blir orientert om dette på forhånd.
Henvendelsen blir mottatt og registrert, og vurderes opp mot prioriteringsnøkkel.
I perioder har vi stor pågang, og bruker vil da kunne få et ventebrev
.

Bruker kontaktes av terapeut.

Av brukerne forventer vi at

 •  Det i samarbeid med terapeut settes mål for behandling og tiltak.
 •  Tiltakene følges opp, og at brukeren er motivert og bidrar med egen innsats.
 •  Det gis beskjed når avtale må flyttes eller avlyses.
 •  Det gis tilbakemelding ved misnøye med tjenesten.

Ergoterapeutene kan gi tilbud til

 • Befolkningen generelt (barn, unge, voksne og eldre).
 • Gruppe med risiko for helseplager.
 • Mennesker med ulike sykdommer eller skader.
 • Mennesker med funksjonsnedsettelser av fysisk, psykisk og/eller sosial art.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging, tirettelegging og opptrening av en persons muligheter for å delta i aktivitet.
 • Trening av daglige gjøremål, arbeidstrening og sosial trening.
 • Ved behov kan ergoterapeut bistå med en funksjonsrapport i bilsaker og boligtilpassing.
 • Delta i ansvarsgrupper og ha koordineringsansvar ved behov, der vedtak er satt av koordinerende enhet.
 • Kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler der det anses som hensiktsmessig og nødvendig.
 • Tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage, skole og arbeidsplass.
 • Gruppetilbud
 • Informere, veilede og undervise bruker, pårørende og annet helsepersonell/samarbeidspartnere.

Kort oppsummert:

 • Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål grunnet sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.
 • Alle som bor eller oppholder seg i Rana kommune med reelle behov har rett til tjeneste fra oss. Terapeuten vil foreta en faglig vurdering av behovet for ergoterapi.
 • Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

 

 

 Kontaktinformasjon

​Besøksadresse: Jernbanegata 16, 3. etg.

Postadresse: Postboks 173, 8601 Mo i Rana

TLF.: 75 14 62 50

Opprettet: 14.05.2013 10:17