Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ergoterapi

Olsen, Berit Krogh Endret:28.08.2017 09:37

Ergoterapi er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det. Målet er å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsnivå, skal kunne ivareta sine daglige aktiviteter best mulig ut fra sine forutsetninger.

Saksgang

Henvisning fra bruker selv, pårørende eller andre fagpersoner.
Henvendelsen blir mottatt og registrert, og vurderes opp mot prioriteringsnøkkel.
I perioder har vi stor pågang, og bruker vil da kunne få et ventebrev
.

Bruker kontaktes av terapeut.

Dette forventer vi av brukerne.

At det i samarbeid med terapeut settes mål for behandling og tiltak. At tiltakene følges opp, og at brukeren er motivert og bidrar med egen innsats. Det gis beskjed når avtale må flyttes eller avlyses. At det gis tilbakemelding ved misnøye med tjenesten.

Ergoterapeutene kan gi tilbud til:

Befolkningen generelt
Gruppe med risiko for helseplager
Mennesker med ulike sykdommer eller skader
Mennesker med funksjonshemminger

Arbeidsoppgaver:

Kartlegging -og tirettelegging av en persons muligheter for å delta i aktiviteter i barnehage, skole, hjem, jobb og fritid.
Trening av daglige gjøremål, arbeidstrening og sosial trening.
Ved behov kan ergoterapeut bistå ved vurdering i bilsaker.
Ansvarsgrupper og koordineringsansvar
Kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler.
Tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage, skole og arbeidsplass.
Veiledning og informasjon.

Ansvarsområde:

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre gjøremål p.g.a sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Alle som bor eller oppholder seg i Rana kommune har rett til tjeneste fra oss.

Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

Terapeuten vil foreta en faglig vurdering av behovet for ergoterapi.

 

 Kontaktinformasjon

​Besøksadresse: Jernbanegata 16, 3. etg.

Postadresse: Postboks 173, 8601 Mo i Rana

TLF.: 75 14 62 50

Opprettet: 14.05.2013 10:17