Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Rehabilitering og fysioterapi

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Rehabilitering kan gis ved opphold i institusjon som sykehus, i egen opptreningsinstitusjon eller ved korttidsopphold i kommunal institusjon som Helseparken. For rehabilitering i institusjon gjelder eget regelverk, ta kontakt med fastlege eller Omsorgskontoret i kommunen.

Rehabiliteringstjenesten
Ergoterapi
Fysioterapi
Hørsel
Logopedi
Syn
Hjelpemiddeltjenesten
Koordinerende enhet
Helseparken