Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Rehabilitering

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Rehabilitering kan gis ved opphold i institusjon som sykehus, i egen opptreningsinstitusjon eller ved korttidsopphold i kommunal institusjon som Helseparken. For rehabilitering i institusjon gjelder eget regelverk, ta kontakt med fastlege eller tildelingskonoret i kommunen.

Rana kommune sitt totale fysioterapitilbud består av fastlønte fysioterapeuter og private fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. De fastlønte fysioterapeutene arbeider i Rehabiliteringstjenesten, Helseparken og Hverdagsrehabilitering.
 
 
Kan ikke gjengi "Sideinnhold"-kolonnen på grunn av en feil i "HTML for publisering"-felttypekontrolen. Du finner detaljer i loggen. Unntaksmelding: Det har oppstått et problem som hindrer at resultater returneres. Hvis problemet vedvarer, kontakter du systemansvarlig..