Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Fastleger og legetjenester

 • ​​​​Fastlegene i Rana kommune finner du på 6 ulike legekontor.
 • Rana lokalmedisinske senter​ er ett av disse legekontorene med fastleger, men​ har også andre tjenesteområder, herunder:
  • Turnusleger
  • Kommuneoverlege, administrasjon og forebyggende helsetjenester​
  • Smittevern og tuberkulosearbeid​
  • Tar imot øyeblikkelig hjelp-pasienter som ikke har fastlege i Rana
  • «Rød respons»​
  • Allmennlegetilbud til personer som ikke har fa​stlege i kommunen (gjestepasienter)​.
 • ​​Tannleger og tannhelsetjenester i Rana finner du oversikt over ​​på Nordland fylkeskommune sine nettsider.
 • Kreftomsorgen i Rana kommune er et er et bindeledd med fastlege, sykehus og andre samarbeidsinstanser.​ De gir individuell hjelp og støtte, veiledning og oppfølging til mennesker med kreft og deres nærmeste pårørende.
 • Vaksinasjon av barn gjøres på helsestasjonen og av skolehelsetjenestenTilbud om reisevaksinering vil fra 01.03.15 gis ved de fleste fastlegekontorene i kommunen, og ved Stamina Helse som åpner et privat vaksinasjonskontor. Ta kontakt med det e​nkelte kontor for nærmere opplysninger og rutiner for timebestilling. Kommunens ansvar for smittevern og vaksinasjonstilbud til ​flyktninger, herunder lovpålagt tuberkulosekontroll, blir ivaretatt i samarbeid mellom helsesøstertjenesten og lokalmedisinsk senter.
   
Legekontor
Rana
lokalmedisinske senter
Smittevern
Tannhelsetjenester
Kreftomsorg

Kommuneoverlege

Frode Berg
Telefon: 75 14 50 61
E-post: frode.berg@rana.kommune.no​

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver. Kommuneoverlegen skal involveres i kommunens arbeid med planlegging og utvikling av helse- og omsorgstjenestene, samarbeid med spesialisthelsetjenesten og forebyggende tilt​ak og folkehelsearbeid. Kommuneoverlegen har:

 • Overordnet medisinskfaglig ansvar for legetjenestene​ i kommunen
 • Vedtaksmyndighet slik det følger av særlovgivning i psykisk helsevernlov og smittevernloven

 lovverk:

icgenHelse- og omsorgstjenesteloven

icgenFolkehelseloven

icgenPasient- og brukerrettighetsloven

icgenPsykisk helsevernlov

icgenSmittevernloven