Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Fastleger og legetjenester

 

        Rana Lokalmedisinske senter er ett av disse legekontorene med fastleger, men​ har også andre tjenesteområder, herunder:

  • Turnusleger
  • Kommuneoverlege, administrasjon og forebyggende helsetjenester​
  • Smittevern og tuberkulosearbeid​
  • Tar imot øyeblikkelig hjelp-pasienter som ikke har fastlege i Rana
  • «Rød respons»​
  • Allmennlegetilbud til personer som ikke har fa​stlege i kommunen (gjestepasienter)​.
  • Di har tatt i bruk HelseNorges løsning med Digital Dialog. Der kan pasienten logge seg inn på www.Helsenorge.no 
   Man kan man bestille resepter, time, ha e-konsultasjon med legen osv. Les mer på HelseNorge sine sider.
  • Rana Lokalmed.senter deltar i det 5-årige pilotprosjektet Primærhelseteam, les mer om dette på Helsedirektoratets sider, https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/forsoksordninger-og-prosjekter/primaerhelseteam-pilotprosjekt . Dette gjelder kun for pasienter som har fastlege hos oss.
  •  Avdelingsleder Marie Dehlin Monsen, tlf 90 09 32 68, mail marie.monsen@rana.kommune.no, og seksjonsleder/medisinskfaglig ansvarlig Silje Røssvoll,
   tlf 97 95 34 47, mail silje.rossvoll@rana.kommune.no

 

 • ​​Tannleger og tannhelsetjenester i Rana finner du oversikt over ​​på Nordland fylkeskommune sine nettsider.
 • Kreftomsorgen i Rana kommune er et er et bindeledd med fastlege, sykehus og andre samarbeidsinstanser.​ De gir individuell hjelp og støtte, veiledning og oppfølging til mennesker med kreft og deres nærmeste pårørende.
 • Vaksinasjon av barn gjøres på helsestasjonen og av skolehelsetjenestenTilbud om reisevaksinering vil fra 01.03.15 gis ved de fleste fastlegekontorene i kommunen, og ved Stamina Helse som er et privat vaksinasjonskontor. Ta kontakt med det e​nkelte kontor for nærmere opplysninger og rutiner for timebestilling. Kommunens ansvar for smittevern og vaksinasjonstilbud til ​flyktninger, herunder lovpålagt tuberkulosekontroll, blir ivaretatt i samarbeid mellom helsesøstertjenesten og lokalmedisinsk senter.
   

 

 

Legekontor/fastlegerhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legetjenester/Sider/Legekontor.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legetjenester/Sider/Legekontor.aspxSelfYes22.10.2018 06:05:30
Rana lokalmedisinske senterhttp://www.ranalokalmedisinskesenter.no/, http://www.ranalokalmedisinskesenter.no/SelfYes22.10.2018 06:05:59
Smittevernhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legetjenester/Sider/smittevern.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legetjenester/Sider/smittevern.aspxSelfYes22.10.2018 06:06:22
Tannhelsetjenesterhttps://www.nfk.no/tjenester/tannhelse/vare-klinikker/, https://www.nfk.no/tjenester/tannhelse/vare-klinikker/SelfYes22.10.2018 06:07:33
Kreftomsorghttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/omsorgstjenester/Sider/kreftomsorg.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/omsorgstjenester/Sider/kreftomsorg.aspxSelfYes22.10.2018 06:08:05
Legevakthttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legevakt/Sider/Legevakt.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legevakt/Sider/Legevakt.aspxSelfYes22.10.2018 07:00:54

Kommuneoverlege

Frode Berg
Telefon: 75 14 50 61
E-post: frode.berg@rana.kommune.no​

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver. Kommuneoverlegen skal involveres i kommunens arbeid med planlegging og utvikling av helse- og omsorgstjenestene, samarbeid med spesialisthelsetjenesten og forebyggende tilt​ak og folkehelsearbeid. Kommuneoverlegen har:

 • Overordnet medisinskfaglig ansvar for legetjenestene​ i kommunen
 • Vedtaksmyndighet slik det følger av særlovgivning i psykisk helsevernlov og smittevernloven