Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Fastleger og legetjenester

 

 • Rana lokalmedisinske senter​ er ett av disse legekontorene med fastleger, men​ har også andre tjenesteområder, herunder:
  • Turnusleger
  • Kommuneoverlege, administrasjon og forebyggende helsetjenester​
  • Smittevern og tuberkulosearbeid​
  • Tar imot øyeblikkelig hjelp-pasienter som ikke har fastlege i Rana
  • «Rød respons»​
  • Allmennlegetilbud til personer som ikke har fa​stlege i kommunen (gjestepasienter)​.
  • Di har tatt i bruk HelseNorges løsning med Digital Dialog. Der kan pasienten logge seg inn på www.Helsenorge.no 
   Man kan man bestille resepter, time, ha e-konsultasjon med legen osv. Les mer på HelseNorge sine sider.

 

 • ​​Tannleger og tannhelsetjenester i Rana finner du oversikt over ​​på Nordland fylkeskommune sine nettsider.
 • Kreftomsorgen i Rana kommune er et er et bindeledd med fastlege, sykehus og andre samarbeidsinstanser.​ De gir individuell hjelp og støtte, veiledning og oppfølging til mennesker med kreft og deres nærmeste pårørende.
 • Vaksinasjon av barn gjøres på helsestasjonen og av skolehelsetjenestenTilbud om reisevaksinering vil fra 01.03.15 gis ved de fleste fastlegekontorene i kommunen, og ved Stamina Helse som er et privat vaksinasjonskontor. Ta kontakt med det e​nkelte kontor for nærmere opplysninger og rutiner for timebestilling. Kommunens ansvar for smittevern og vaksinasjonstilbud til ​flyktninger, herunder lovpålagt tuberkulosekontroll, blir ivaretatt i samarbeid mellom helsesøstertjenesten og lokalmedisinsk senter.
   

 

 

Legekontor/fastlegerhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legetjenester/Sider/Legekontor.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legetjenester/Sider/Legekontor.aspxSelfYes22.10.2018 06:05:30
Rana lokalmedisinske senterhttp://www.ranalokalmedisinskesenter.no/, http://www.ranalokalmedisinskesenter.no/SelfYes22.10.2018 06:05:59
Smittevernhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legetjenester/Sider/smittevern.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legetjenester/Sider/smittevern.aspxSelfYes22.10.2018 06:06:22
Tannhelsetjenesterhttps://www.nfk.no/tjenester/tannhelse/vare-klinikker/, https://www.nfk.no/tjenester/tannhelse/vare-klinikker/SelfYes22.10.2018 06:07:33
Kreftomsorghttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/omsorgstjenester/Sider/kreftomsorg.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/omsorgstjenester/Sider/kreftomsorg.aspxSelfYes22.10.2018 06:08:05
Legevakthttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legevakt/Sider/Legevakt.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legevakt/Sider/Legevakt.aspxSelfYes22.10.2018 07:00:54

Kommuneoverlege

Frode Berg
Telefon: 75 14 50 61
E-post: frode.berg@rana.kommune.no​

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver. Kommuneoverlegen skal involveres i kommunens arbeid med planlegging og utvikling av helse- og omsorgstjenestene, samarbeid med spesialisthelsetjenesten og forebyggende tilt​ak og folkehelsearbeid. Kommuneoverlegen har:

 • Overordnet medisinskfaglig ansvar for legetjenestene​ i kommunen
 • Vedtaksmyndighet slik det følger av særlovgivning i psykisk helsevernlov og smittevernloven