Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Psykososialt kriseteam

Marthinussen, Nina Endret:03.12.2018 14:03
 

Gir omsorg og støtte til familier som har opplevd brå og uventet død av nært familiemedlem i forbindelse med selvmord, ulykker, akutt sykdom, voldshandlinger, barnedød og andre alvorlige krisesituasjoner, f.eks større ulykker med mange involverte som har opplevd stor psykisk påkjenning. Dette gjelder også når ulykken har skjedd utenfor kommunen.

Henvendelse til teamet skjer oftest via politi, lege/ legevakt eller prest. Disse informerer om at det finnes kriseteam i kommunen, og får samtykke fra de etterlatte om å varsle teamet. Hvis de etterlatte reserverer seg mot det, vil de få et kort med informasjon om støttetilbudet og tlf.nr. til Avd. Psykisk Helse og Sosiale Tjenester slik at noen i familien ved behov kan ta kontakt senere.

Teamet er tverrfaglig sammensatt. Det består av helsesøster, diakon, politi og psykiatriske sykepleiere. De som er med i teamet er godt kjent med alle hjelpeinstanser og kan formidle eller hjelpe til med å få tak i andre hjelpere etter behov, f.eks. lege, sosiale tjenester/ barnevern, pleie og omsorg.

Hvilken støtte kan vi gi?

  • Vi kan gi og koordinere psykososial førstehjelp når sjokket og følelsen av kaos er så stor hos de berørte at hjelp fra nettverket ikke vil være nok.
  • Kartlegge omfang og hvem som er rammet, vurdere behov og følge opp
  • Støttesamtaler
  • Bidra til praktiske oppgaver for å lette følelse av kaos de første dagene, f.eks få kontakt med andre hjelpere, arrangere minnestund i samarbeid med kirke,  etc.
  • Formidle hjelp til familiemedlemmer som er rammet og bor i andre kommuner
  • Informere og støtte når arbeidsplasser eller institusjoner (for eksempel skole) trenger veiledning og bistand etter en hendelse.
  • Veilede og informere om aktuelle støttetiltak på sikt, eks. sorggruppe, sosiale tiltak, fysisk aktivitet, grupper for barn/ ungdom etc.
  • Støttesamtaler / debrifing til hjelpeapparat eller ansatte i organisasjonen som er rammet.
  • Når kommunens katastrofeberedskapsplan iverksettes, kan det være aktuelt å tilkalle Psykososialt kriseteam.

Kriseteamet er et supplement til det ordinære hjelpeapparat, og vil være ei hjelp i en tidsavgrenset periode. Det er heller ikke meningen at kriseteamet skal erstatte den hjelp og støtte som de rammede har for øvrig. Familie, venner og det øvrige nettverket er det viktigste grunnlaget for at mennesker skal komme seg gjennom kriser på best mulig måte.

Det er viktig å snakke med andre om det som har skjedd selv om det synes vanskelig å dele tanker og følelser. Det kan være nødvendig å repetere hendelsesforløpet, eller deler av det sammen med andre.

Hvordan vi mestrer de vanskeligste situasjoner i livet er også et viktig utgangspunkt for videre utvikling. For noen mennesker som har opplevd spesielt sterke og dramatiske hendelser, kan det være viktig og nødvendig med mer profesjonell hjelp.

Kjennskap til normale krisereaksjoner og hvordan disse skal møtes, øker sjansen for at en skal komme gjennom en krise uten for store psykiske ettervirkninger.

 

Støtte ved psykososiale kriser er tjeneste som gis ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgs tjenester og Lov om helsemessig og sosial beredskap.

 Kontaktinformasjon

Avd. Psykisk Helse og Sosiale Tjenester, tlf. 75 14 63 20.

Hvis krise oppstår på kveld/helg er det Rana kommunale legevakt som kan bistå. Utenom ordinær arbeidstid vil Psykososialt kriseteam aktiveres via akuttinstansene som er legevakt, politi og vakthavende prest.

Opprettet: 19.06.2013 07:59