Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Boliger

Marthinussen, Nina Endret:01.12.2015 14:20

 

Avdeling for psykisk helsevern forvalter ulike former for botiltak. I hovedsak kan tiltakene beskrives som omsorgsboliger og sosialboligerI Rana kommune er det flere avdelinger som forvalter boliger og botiltak - se bl.a. i høyremargen på denne siden.

Omsorgsboliger er botilbud av mer varig karakter, og som i hovedsak gir tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Omsorgsboligene er døgnbemannet, og personalet kan derfor gi betydelig hjelp og støtte til den enkelte beboer. Behovet vuderes gjerne ut fra en individuell plan, som utarbeides i samarbeid med beboeren.

Sosialboliger: Avdeling for psykisk helsearbeid disponerer et visst antall sosialboliger til utleie til målgruppen. Til dette botilbudet kan det knyttes bistand i form av miljøarbeidertjeneste, hjemmehjelp, hjemmesykepleie m.m. Bistanden gis etter en behovsvurdering.

Formålet med avdelingens botiltak er å legge til rett for en trygg og god livssituasjon. Hjelpen skal kunne bidra til personlig vekst og utvikling.

Målgruppen for våre botilbud er mennesker over 18 år med psykiske lidelser som over tid trenger bistand for å mestre en bosituasjon. Vi kan også tilby tjenester til mennesker med lettere eller moderate problemer, og som trenger et tilrettelagt botilbud i et kortere tidsperspektiv.

Vilkår for tildeling av bolig: Lov om sosiale tjenester § 3-4 og § 4-2. Tjenesten tildeles etter faglige vurderinger og individuelle behov.

Saksgang: Skriftlig søknad leveres avdeling for psykisk helsearbeid. Søknaden behandles av et inntaksteam ved kontoret. Opplysninger om boligtilbudene fås ved å kontakte avdelingen.

Opprettet: 25.06.2013 12:13