Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Psykisk helsearbeid

Marthinussen, Nina Endret:22.10.2018 08:29

Utgangspunktet for arbeidet som gjøres i tjenesten er tilknyttet Lov om Helse- og omsorgstjenester i kommunene. Gjennom rådgivning, veiledning eller øvrige hjelpetiltak settes det fokus på å bistå brukeren til økt mestring av utfordringer i eget liv.

Sentralt i arbeidet er disse hensynene:

  • Fokus på ressursene hos mennesket og forebygging av at problemer forsterkes.
  • Brukermedvirkning – respektfull og likeverdig samarbeid med bruker og familie.
  • Stor vekt på funksjon og målsettinger mot større grad av mestring i eget liv.
  • Helhet, sammenheng og ansvarliggjøring i samarbeidet med brukeren.
  • Samarbeid med eventuelle andre tjenesteytere i forhold til brukers behov. 

Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester har flere hjelpetiltak å tilby. Fra individuell kontakt med miljøterapeut evt. med utgangspunkt i egen bolig, aktivisering, støttekontakt, døgnbemannet botilbud, samt bistand til unge voksne. Bistanden som ytes vil være individuelt tilpasset den enkeltes behov og ressurser. 

Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester har et omfattende samarbeid med andre hjelpeinstanser. Våre tjenester er i hovedsak tilgjengelig innen vanlig kontortid. Ved akutt behov for helsehjelp utenom våre åpningstider, henvises det derfor til legevakt

I enkelte situasjoner kan det være aktuelt å søke bistand ved kommunens krisesenter eller hos politiet.

For situasjoner med plutselig død etter selvmord, ulykker og lignende har kommunen et eget kriseteam som kan bistå pårørende og andre berørte.

Saksgang.
Tjenesten er et såkalt "lavterskeltilbud". Med det menes det at alle kan ta kontakt. Enten på vegne av seg selv eller andre. Henvendelsen kan være pr. telefon, pr. brev eller ved personlig oppmøte her på huset. På bakgrunn av henvendelsen avtaler vi et hjemmebesøk eller en samtale i avdelingens lokaler. For akutte situasjoner utenom våre åpningstider vises det til beskrivelse over.

I alle saker ønsker vi å gjennomføre en eller flere samtaler før det tas stilling til hvilket samarbeid som skal etableres. Vanligvis vil det være en eller to medarbeidere fra avdelingens Vurderingsteam som gjennomfører slike vurderingssamtaler.

 

 

 

 

 

 Kontaktinformasjon

Fagsjef : Lars Karle Næss

Besøksadresse: Halvor Heyerdalsvei 44 (Gulbygget)
Postadresse: Rana kommune, Postboks 173, 8601 Mo i Rana.
Telefon: 75 14 63 20. Telefaks: 75 14 63 21
E-mail: postmottak@rana.kommune.no

 Åpningstider

Ekspedisjonen er åpen for publikum alle hverdager mellom kl. 09:00 – 15:00.
Telefonhenvendelser betjenes alle hverdager mellom kl. 08:00 – 15:30.
Ekspedisjonen er ubetjent i lunsjpausen 11:30 – 12:00.

 Her finner du oss

Opprettet: 19.06.2013 08:15