Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Liengbakken

Marthinussen, Nina Endret:08.01.2020 14:45

Rustjenesten etablerte høsten 2009 en heldøgns omsorgsbolig for mennesker med varige følgeskader, eller tilleggsproblematikk som følge av rusavhengighet. Omsorgsboligen er lokalisert på Gruben, i lokalene til det tidligere aldershjemmet.

 

Bofellesskapet har 12 enkeltstående leiligheter, med ordinær husleiekontrakt. Alle leietakere får individuell oppfølging fra personalet. Det utarbeides en individuell plan for den enkelte, dette i et samarbeid mellom leietaker og primærkontakt.

 

I tillegg disponerer Liengbakken 3 hybler som benyttes til midlertidig husvære for vanskeligstilte. Midlertidig husvære skal kun benyttes i akutte situasjoner, og det tilbys oppfølging fra personalet, og bistand til å etablere kontakt med det øvrige hjelpeapparatet ved behov, samt bistand i forhold til å få en ordinær bolig.

 Kontaktinformasjon

​Liengbakken Bofellesskap 
tlf.nr 75 14 68 50 / 952 54 441, Avdelingsleder Tonje Olsen mob.nr 952 54 217

Opprettet: 19.06.2013 08:14