Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Hvem er vi

Jørgensen, Kari Endret:28.08.2017 10:25

 

Hva er vold
Små vitner
til vold
Lenker krisesenter

Lov om kommunale krisesentertilbud trådte i kraft i 2010 og gir alle kommuner en plikt til å sørge for et krisesentertilbud for sine innbyggere.

 

Krisesentertilbudet er det eneste hjelpetilbudet med særlig kompetanse på beskyttelse og sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn utsatt for vold og trusler om vold i nære relasjoner.
Det er derfor et svært viktig tilbud til for voldsutsatte, særlig i situasjoner hvor volden medvirker til en akutt krise.
Sentio-rapport 2013


Hvem er vi:

På Krisesenteret i Rana jobber mennesker med ulik fagbakgrunn og kompetanse som sørger for at dine behov ivaretas.
Vi har særlig kompetanse på vold og trusler om vold i nære relasjoner, og på hvilke reaksjoner og følger det kan få for mennesker å leve under slike forhold. Dette gjør at vi kan hjelpe deg til å skjønne en del av de følelser og reaksjoner som du opplever, og som i de aller fleste tilfeller er normale reaksjoner på en unormal tilstand. Hos oss finner du noen og snakke med, som kan hjelpe deg!
Vårt mål er å yte hjelp til kvinner, menn og barn i krisesituasjoner slik at de kan få et bedre liv på egne premisser.

Krisesenteret sørger for tolk når dette er nødvendig.

 

  Eksempler på hva krisesenteret kan tilby:

      - Støttesamtaler

      - Hjelp til å kartlegge vold

      - Hjelp til å kartlegge trusselfare

      - Hjelp til å lage sikkerhetsplaner

      - Hjelp til å kontakte lege, advokat, politi, NAV, barnevern eller andre kontorer.

      - Følge til avtaler om du ønsker, og sikkerhetssituasjonen tillater det.

      - Oppfølging i en reetableringsfase -dette kan være etter at man en periode har bodd på krisesenteret, men også om man flytter for seg selv uten og ha bodd på krisesenteret først.  


Du trenger ikke å være beboer ved krisesenteret for å få hjelp fra oss. Om du ikke har behov eller ønsker å benytte deg av tilbudet om et skjermet botilbud, kan du komme til krisesenteret for samtaler eller du kan ringe oss for råd og veiledning. Ut fra din historie kan vi på krisesenteret gi en faglig vurdering, men hvilken hjelp du ønsker å benytte deg av er det DU som BESTEMMER!

Krisesenteret har opplysningsplikt til barneverntjenesten, og en avvergelsesplikt om det foreligger fare for liv eller alvorlig skade på noens helse.
Utenom denne opplysningsplikten har krisesenteret taushetsplikt og INGEN trenger å vite at du er i kontakt med oss om du ikke ønsker det SELV!   
 
Tilbudet er gratis og krever ingen henvisning eller timeavtale.

 

I 2013 var det 2028 beboere ved  ulike krisesentertilbud i Norge,
og det var 9490 dagbrukere. 
Sentio-rapport 2013

 

 Kontaktinfo

Døgnåpen telefon:
751 44 944

Mobil: 952 54 467

E-post: krisesenteret@rana.kommune.no

Postadresse: Krisesenteret i Rana
Postboks 173, 8601 Mo i Rana

 Nyttig informasjon

Politiets nødnummer: 112

 

 

 Brosjyrer

Opprettet: 10.12.2014 12:49